Неделя, 14- ти Април
ГОРЕЩИ НОВИНИ
Начало / Новини / Добрич
Предлагат преместване на съдии от АС Добрич, поради ниска натовареност

Предлагат преместване на съдии от АС Добрич, поради ниска натовареност


 

 
КОМИСИЯ ПО АНАЛИЗ И ОТЧИТАНЕ СТЕПЕНТА НА
НАТОВАРЕНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ
Р Е Ш И :
 
7.1. Приема доклада от Галина Хаджиева – старши експерт в отдел „САОД”, дирекция „ИТСС”, относно натовареността на административните съдилища за периода 2010 – 2014 г.
7.2. Предлага на Комисията по предложенията и атестирането към ВСС да открие процедура по реда на чл. 194 от ЗСВ за преместване на заети щатни длъжности от административните съдилища в Разград, Ямбол, Добрич, Силистра, Търговище и Сливен, които съгласно статистическите данни са с ниска натовареност, в административните съдилища в София-град, Пловдив, Бургас и Велико Търново.
Снимка: www.capital.bgВземи линк:

Коментирайте и Вие