Вторник, 25- ти Юни
ГОРЕЩИ НОВИНИ
Начало / Новини / Добрич
Предоставят безвъзмездно фиданки за озеленяване

Предоставят безвъзмездно фиданки за озеленяване


 

Във връзка с предстоящата Седмица на гората, която ще се отбележи в периода от 02.04. до 08.04.2015 г., „Североизточно държавно предприятие" ДП гр. Шумен, уведомява, че има възможност да предостави безвъзмездно семенищни фиданки за озеленяване на юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в обществена полза.
     Фиданките ще се предоставят по реда на чл. 61 от НАРЕДБА № 21 от 12.11.2012 г., за условията и реда за определяне, одобряване, регистрация и отмяна на източниците от горската семепроизводствена база, събирането и добива на горски репродуктивни материали, тяхното окачествяване, търговия и внос. Общият брой на заявените фиданки не може да надвишава 20 бр. Фиданките са с размери межди 1,00 м. и 2,00 м.     Желаещите да получат фиданки трябва да подадат писмено заявление до Държавно горско стопанство гр. Добрич или Държавно ловно стопанство гр. Балчик, в което да се посочат името и адреса на заявителя, целта за която са необходими фиданките, както и дървесния вид и място, на което ще бъдат засадени.
     Горски разсадник „Дъбовете", ДГС Добрич, разполага с фиданки от черен бор, кедър и туя. Горски разсадник "Соколово", ДЛС Балчик, разполага с фиданки от черен бор, кедър, туя, бреза, конски кестен и китайски мехурник.
Снимка: www.zelenaobshtina.orgВземи линк:

Коментирайте и Вие