Пон, 15- ти Юли
ГОРЕЩИ НОВИНИ
Начало / Новини / Добрич
Продължава търсенето на идеи за осмисляне на пространството на площад «Свобода»

Продължава търсенето на идеи за осмисляне на пространството на площад «Свобода»


 

В изпълнение на Конкурсна програма за »Прединвестиционно обемно – устройствено проучване и решение за застрояване с обществени функции, осигуряване на необходимите паркоместа и обновяване на публичното пространство на Централна зона площад «Свобода» град Добрич, се проведоха заседания на 26 и 27.11.2015 г. на Жури назначено със заповед № 1314/18.11.015 г. на Кмета на Община град Добрич  заседава в състав:

 

Арх. Боряна Станчева – главен архитект на община град Добрич - Председател;
Арх. Иван Димчев – ръководител екип на ОУП град Добрич – Зам. председател;
Арх. Светослава Коларова – представител на КАБ град Добрич;
Арх. Димитър Стефанов – представител на САБ;
Инж. Кольо Атанасов – представител на КИИП град Добрич;
Георги Ковачев – старши експерт в дирекция «Местни данъци и такси» в община град Добрич .

 

Журито прие следното решение:

„На  основание чл.42 ал.2 от Наредба за провеждане на конкурси в устройственото планиране и инвестиционно проектиране, Журито прие с мнозинство  неприсъждането на част от наградния фонд, като предлага да не се присъжда първа, втора и трета награди, а трите конкурсни проекта на „ЛЕГА ПЛАН К.Г.“ ООД , на„ВИДИ АРХ‘ ООД и на „ПРОЕКТ ПЛЮС“ ООД, да бъдат наградени с 3 втори занижени награди в размер на 2000 лв. 

Предвид значимостта на територията- предмет на конкурса и липсата на предложения покриващи очакванията, Журито предлага Община град Добрич да продължи търсенето на идеи за осмисляне на публичното пространство.“

 

Община град Добрич
Снимка: dobrich24Вземи линк:

Коментирайте и Вие