Пон, 17- ти Юни
ГОРЕЩИ НОВИНИ
Начало / Новини / Добрич
Променя се статута на Професионалните гимназии по ветеринарна медицина и аграрно стопанство

Променя се статута на Професионалните гимназии по ветеринарна медицина и аграрно стопанство


 

 
Професионална гимназия по аграрно стопанство град Добрич и Професионална гимназия по ветеринарна медицина „Проф. Д-р Георги Павлов“ са държавни професионални училища, финансирани от Министерство на земеделието и храните. Съгласно изискванията на §10, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за предучилищното и училищното образование(ЗПУО), от 01.08.2016 г., заварените до влизането на закона в сила професионални гимназии, финансирани от Министерството на земеделието и храните стават общински. 

В тази връзка е получено писмо от Министерство на земеделието и храните до Кмета на Община Добрич и до Председателя на Общински съвет Добрич с указание да бъдат запознати общинските съветници с изискванията на Закона за училищното и предучилищното образование и да бъде взето решение за преобразуването на училищата от държавно в общински, за промяна на финансиращия орган и за придобиване на имотите, предоставени на училищата. 
 
Снимка: pgas.altervista.orgВземи линк:

Коментирайте и Вие