Четв, 30- ти Май
ГОРЕЩИ НОВИНИ
Начало / Новини / Добрич
 „Пътно строителство“ АД ще възстановява обекти, засегнати от наводнението в Добрич

„Пътно строителство“ АД ще възстановява обекти, засегнати от наводнението в Добрич


 

Възстановяване на общински инфраструктурни обекти - пътища, площадно пространство, улици“, в изпълнение на Проект „Възстановяване функционирането на обекти, засегнати от наводнението и осигуряване на превантивна инфраструктура в гр. Добрич”, по Договор № 2014BG16SPO001-004 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз.

В предмета на обществената поръчка са включени седем обекта на интервенция, както следва:

Обект 1: Възстановяване на общински инфраструктурен обект - площадно пространство за достъп до обекти за обществено обслужване - УПИ І, УПИ V и УПИ VІІ, кв.1121 по ПУП на ж.к. „Север“ .

Обект 2: Възстановяване на общински инфраструктурен обект – улица за достъп до жилищни имоти ул. „Иван Рилски“ в ж.к. „Север-1“ .

Обект 3: Възстановяване на общински инфраструктурен обект – улица за достъп до жилищни имоти ул. „Карвуна“ в ж.к. „Север-2“.

Обект 4: Възстановяване на общински инфраструктурен обект – улица за достъп до жилищни имоти ул. „Климент Охридски“ в ж.к. „Север-1“ .

Обект 5: Възстановяване на общински инфраструктурен обект – улица за достъп до жилищни имоти ул. „Копривщица“ в ж.к. „Север-2“.

Обект 6: Възстановяване на общински инфраструктурен обект – улица за достъп до жилищни имоти ул. „Кубадин“ в ж.к. „Север-1“.

Обект 7: Възстановяване на общински инфраструктурен обект – улица за достъп до жилищни имоти ул. „Стоил войвода“ в ж.к. „Север-2“ .


Обща стойност на договора   712391.16  BGN без ДДС
 
Снимка: i49.vbox7.comВземи линк:

Коментирайте и Вие