Сряда, 19- ти Юни
ГОРЕЩИ НОВИНИ
Начало / Новини / Добрич
Регионалния съвет за развитие на Североизточен район заседава в Добрич

Регионалния съвет за развитие на Североизточен район заседава в Добрич


 

Днес точно в 10.30 часа започва съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет към РСР в Североизточен район. То ще се проведе в зала „България" на хотел „България", а негов председател ще е областния управител Недко Марчев.Веднага след откриването ще се приеме дневния ред. В рамките на заседанието ще бъде направено представяне, обсъждане и приемане на Годишния доклад за 2013 г., свързан с изпълнението на Актуализирания документ за изпълнение на Регионалния план за развитие. Днес ще бъдат представени актуалните показатели на произведената електрическа енергия от ВЕИ в Североизточен район за миналата година. Тях ще ги докладва представител на Технически университет - Варна.

По време на работната среща ще бъдат представени резултатите от проект на «Перпетум Мобиле БГ» ЕООД, свързан с изграждане на инсталация за производство на електрическа и топлинна енергия от биомаса за нуждите на Курортен комплекс Албена АД. Част от заседанието е заделена за демонстрация на работещ макет на Браунов генератор, разработен от ученици от Професионалната гимназия по електротехника – Варна.

Очаква се да се разкрие по-подробна информация за хода на изпълнение и финализиране на проекти по Оперативните програми 2007-2013 г. в Североизточен район, през първото шестмесечие на 2014 г. Ще стане ясен етапът на разработване на Програмата за морско дело и рибарство и Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. Предвижда се да бъде приет и проект на Съобщение до средствата за масово осведомяване.

Вземи линк:

Коментирайте и Вие