Четв, 30- ти Май
ГОРЕЩИ НОВИНИ
Начало / Новини / Добрич
Рехабилитацията на два участъка от пътя Варна – Добрич се очаква да струва малко над 7,1 млн. лв

Рехабилитацията на два участъка от пътя Варна – Добрич се очаква да струва малко над 7,1 млн. лв


 

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган
Определяне на изпълнител за строителството на 7 /седем/ обекта от етап I на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020, по обособени позиции:• Обособена позиция 1 – Лот 1 „Път ІІ-57 Ст. Загора-Раднево-път ІІ-55 от км 0+250 до км 11+075 и от 12+460 до 40+554, с обща дължина 38,919 км, области Сливен и Ст.Загора ” • Обособена позиция 2 – Лот 2 „Път ІІ-81 Костинброд - Бучин проход от км 8+200 до км 30+400 с обща дължина 22,2 км, област София” • Обособена позиция 3 - Лот 3 „Път ІІ-81 Бучин проход- Берковица от км 30+400 до км 50.870 с обща дължина 20,470 км, област София”
Обособена позиция 4 – Лот 4 „Път ІІ-29 Варна – Добрич от км 20+394.73 до км 23+199.86 и от км 25+342 до км 38+100.31 с обща дължина 15,563 км, области Варна и Добрич” • Обособена позиция 5 - Лот 5 „Път ІІ-29 Добрич –Кардам от км 38+100.31 до км 52+168.81 с обща дължина 14,069 км, област Добрич” 


Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за различна продължителност на поръчката
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: 01.04.2016 г. 
Продължителност в месеци: 15

 
Лот 4 -  извършване на рехабилитация на 15.563 км второкласен път, реконструкция на участъци с недостатъчна носимоспособност на пътната настилка. В първият участък има един тръбен водосток, един плочест водосток и един устообразен, във втория участък съществуват два тръбни водостока и 9 броя плочести водостоци, предвижда се почистване на втоците, оттоците и радиетата на малките съоръжени, а за част от тях и ремонти по крилата. В участъка няма съществуващи големи съоръжения. В първия участък попада 1 пътно кръстовище,във вторият участък попадат 3 пътни кръстовища.

Прогнозна стойност, без да 
7112241.8 BGN

Обособена позиция 5 - Лот 5 „Път ІІ-29 Добрич –Кардам от км 38+100.31 до км 52+168.81 с обща дължина 14,069 км, област Добрич”извършване на рехабилитация на 14.069 км второкласен път, реконструкция на участъци с недостатъчна носимоспособност на пътната настилка. В участъка има съществуващи: пет тръбни водостоци, четири плочести водостоци, предвижда се почистване на втоците, оттоците и радиетата на малките съоръжени, а за част от тях и ремонти по крилата. Предвижда се изграждане на нов правоъгален водосток при км 38+324, подмяна на тръбен водосток при км 39+282 с нов, при км 40+712 подмяна на съществуващ плочест с нов тръбен водосток, изграждане на нов тръбен водосток при км 42+395. В участъка има 5 броя съществуващи големи съоръжения. В обекта попадат 10 пътни кръстовища и един пътен възел при км 50+500.
 
Прогнозна стойност, без да 
11 556 238.54 BGN 
Снимка: dobrich24Вземи линк:

Коментирайте и Вие