Неделя, 14- ти Юли
ГОРЕЩИ НОВИНИ
Начало / Новини / Добрич
Решение № 2-510 от 19.05.2015 г. - Приватизирани предприятия - Добрич

Решение № 2-510 от 19.05.2015 г. - Приватизирани предприятия - Добрич


 

Р Е Ш Е Н И Е № 2-510/ 19.05.2015 г.

Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на основание чл. 26, ал. 1, т. 2 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия извърши проверка на лица по чл. 3, ал. 2, т. 9 – членовете на управителните, контролните и надзорните органи на преобразувани и приватизирани държавни и общински предприятия и членовете на управителните, контролните и надзорните органи на дружества, както и еднолични фирми и еднолични търговци, придобили акции или дялове в приватизирани държавни и общински предприятия или обособени части от тях; членовете на управителните и контролните органи на приватизационните фондове.

Проверката обхваща преобразувани и приватизирани общински предприятия, както и дружества, еднолични фирми и еднолични търговци (купувачи), придобили акции или дялове в приватизираните общински предприятия към община Добрич, по 15 броя договори за приватизационна продажба (Приложение 1). Проверени са 86 лица по смисъла на чл. 3, ал. 2, т. 9.

След като проучи и обсъди наличните материали, Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия


Р Е Ш И :


Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 1 /едно/ лице, данните за което не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона.


Вземи линк:

Коментирайте и Вие