Вторник, 16- ти Април
ГОРЕЩИ НОВИНИ
Начало / Новини / Добрич
Решение на МС за обявяване на имоти – частна държавна собственост

Решение на МС за обявяване на имоти – частна държавна собственост


 

Р Е Ш Е Н И Е № 728

от 24 октомври 2014 година

за обявяване на имоти – публична държавна собственост, за имоти – частна държавна собственост, в областите Варна, Добрич и Стара Загора и за даване съгласие за извършване продажба на имоти, предоставени за управление на Министерството на отбраната

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:

Обявява за имоти – частна държавна собственост, следните
имоти – публична държавна собственост, управлявани от Министерството на отбраната:
.............
в) имот, намиращ се в гр. Балчик, местността „Летището“,
с идентификатор 02508.88.107 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Балчик, област Добрич, представляващ поземлен имот с площ 65 674 кв. м, застроен с 10 сгради, съгласно Акт за публична държавна собственост № 1103 от 30 септември 2008 г., с данъчна оценка 572 123,50 лв.;

г) имот, намиращ се в гр. Добрич, с идентификатор 72624.36.14 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Добрич, област Добрич, представляващ поземлен имот с площ 99 568 кв. м, застроен с 13 сгради с обща застроена площ 6197 кв. м, съгласно Акт за публична държавна собственост № 1205 от 12 април 2010 г., с данъчна оценка 906 983,90 лв.;

д) имот, намиращ се в гр. Каварна, с идентификатор 35064.50.88 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Каварна, община Каварна, област Добрич, представляващ поземлен имот с площ 34 895 кв. м, застроен с 5 сгради, с обща застроена площ 696 кв. м, заедно с изградено в имота съоръжение – бетонов водоем с площ 50 кв. м, съгласно Акт за
публична държавна собственост № 1544 от 10 април 2013 г., с данъчна оценка 191 383,40 лв.;
Снимка: grada.bgВземи линк:

Коментирайте и Вие