Събота, 15- ти Юни
ГОРЕЩИ НОВИНИ
Начало / Новини / Добрич
С преместената измервателна станция в Добрич дишаме чист въздух

С преместената измервателна станция в Добрич дишаме чист въздух


 


Mиниcтъp Bacилeвa зaяви, чe зa тaзи гoдинa тeндeнциятa пo oтнoшeниe зaмъpcявaнeтo c фини пpaxoви чacтици e пoлoжитeлнa. Tя oбяcни, чe oт 30 aвтoмaтични cтaнции зa мoнитopинг, в двe вeчe нe ce нaблюдaвa пpeвишeниe нa нopмитe и тoвa ca cтaнциитe в гpaдoвeтe Дoбpич и Bapнa. 

Още през 2012г автоматичната измервателна станция за контрол на качеството на атмосферния въздух е преместена от стоматологията на ул.”Отец Паисий” в ОУ”Хан Аспарух” , това според ИАОС са мерки за подобряване на дейностите на мрежата за контрол на качеството на атмосферния въздух.
 
Предприети мерки за подобряване на дейността на мрежата за контрол на качеството на атмосферния въздух
От началото на2012 г. окончателно е приложен и се използва на локално (РЛ и РИОСВ) и национално (ИАОС) ниво новият софтуерен продукт  за обработка и докладване на данните от Националната автоматизирана система за контрол качеството на атмосферния въздух в реално време
               Със Заповед № РД-66/03.02.2011 г. на министъра на околната среда и водите беше създадена експертна група, която извърши оценка на разположението на пунктовете за контрол качеството на атмосферния въздух съгласно изискванията на Приложение № 6 към член 11 от Наредба №12/2010 за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух. Изготвен е доклад за последващите дейности за подобряване дейността на Националната автоматизирана система за контрол на КАВ. Докладът е одобрен от МОСВ.
               Във връзка с изпълнение изискванията на посочената заповед през 2012 г. паралелни измервания на съдържанието на ФПЧ10 в атмосферния въздух за определяне на необходимостта от преместване на пунктове за контрол качеството на атмосферния въздух се извършиха в София, Пловдив, Смолян, Несебър, Перник и Добрич. Започна преместването на нови площадки АИС “Ян Палах”, гр. Варна и АИС “Добрич”. АИС “Юндола”, АИС “Старо Оряхово” и АИС “Изворите”, Девня са преместени в нови фургони.

 

Снимка: clubz.bgВземи линк:

Коментирайте и Вие