Вторник, 25- ти Юни
ГОРЕЩИ НОВИНИ
Начало / Новини / Добрич
Санкционираха  ПП "Атака" за неправомерна предизборна агитация

Санкционираха ПП "Атака" за неправомерна предизборна агитация


 

Постъпила е жалба от Галина Димитрова Петрова срещу кандидатът за кмет на ПП АТАКА – Атанас Генчев Атанасов в ОИК – град Добрич за неправомерно провеждане на предизборна агитация на Духов оркестър – гр. Добрич в сграда публична общинска собственост, в общински учреждения с вх.№155/10.10.2015г.

Жалбоподателя излага доводи, че ПП АТАКА е извършила нарушение на чл.182, ал.1 „Не се допуска предизборна агитация в държавни и общински учреждения, институции, държавни и общински предприятия и в търговски дружества с повече отт 50 на сто държавно или общинско участие в капитала”от ИК и Решение № 2095-МИ/10.09.2015г. на ЦИК т. „Забранява се: …..15.6 провеждането на предизборна агитация в държавни и общински учреждения, институции, държавни и общински предприятия и в търговски дружества с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала”.

Предвид гореизложеното на основание чл. 87, ал.1, т.20 и чл.182, ал.1  от ИК и т. 15.6 от Решение  № 2095-МИ/10.09.2015г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия – град Добрич

  

РЕШИ:

 

Разгледана по същество жалба с вх.№155/10.10.2015г. от Галина Димитрова Петрова за неправомерна предизборна агитация в полза на ПП "Атака" на местни избори 2015г. в община Добрич е ОСНОВАТЕЛНА.

УСТАНОВЯВА нарушение по чл.182 ал.1 от ИК за извършване на предизборна агитация в общински учреждения и институции.

ОИК - град Добрич възлага на председателя на ОИК- град Добрич на основание чл. 496, ал.2, т.2 от ИК да състави акт за установяване на нарушение.

Решението може да се оспорва пред Централната избирателна комисия, по реда на чл.88 от Изборния кодекс, в срок три дни от обявяването му.


РЕШЕНИЕ 
№ 137 МИ/НР
Добрич-град, 13.10.2015

ОТНОСНО: Жалба относно неправомерно провеждане на предизборна агитация в общински учреждения в полза на ПП АТАКА

Постъпила е жалба от Илияна Божидарова Тодорова  срещу кандидатът за кмет на ПП АТАКА – Атанас Генчев Атанасов в ОИК – град Добрич за неправомерно провеждане на предизборна агитация на Професионален фолклорен ансамбъл „Добруджа” в сграда публична общинска собственост, в общински учреждения с вх.№ 156/10.10.2015г.

Жалбоподателя излага доводи, че ПП АТАКА е извършила нарушение на чл.182, ал.1 „Не се допуска предизборна агитация в държавни и общински учреждения, институции, държавни и общински предприятия и в търговски дружества с повече отт 50 на сто държавно или общинско участие в капитала”от ИК и Решение № 2095-МИ/10.09.2015г. на ЦИК т. „Забранява се: …..15.6 провеждането на предизборна агитация в държавни и общински учреждения, институции, държавни и общински предприятия и в търговски дружества с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала”.

Предвид гореизложеното на основание чл. 87, ал.1, т.20 и чл.182, ал.1 от ИК и т. 15.6 от  № 2095-МИ/10.09.2015г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия – град Добрич

  

РЕШИ:

 

Разгледан по същество жалба с вх.№ 156/10.10.2015г. от Илияна Божидарова Тодорова за неправомерна предизборна агитация в полза на ПП "Атака" на местни избори 2015г. в община Добрич е ОСНОВАТЕЛЕН.

УСТАНОВЯВА нарушение по чл.182 ал.1 от ИК за извършване на предизборна агитация в общински учреждения и институции.

ОИК - град Добрич възлага на председателя на ОИК- град Добрич на основание чл. 496, ал.2, т.2 от ИК да състави акт за установяване на нарушение.

Решението може да се оспорва пред Централната избирателна комисия, по реда на чл.88 от Изборния кодекс, в срок три дни от обявяването му.
Снимка: static.bnr.bgВземи линк:

Коментирайте и Вие