Сряда, 19- ти Юни
ГОРЕЩИ НОВИНИ
Начало / Новини / Добрич
Ще изграждат кръстовище за кръгово движение по ул."Отец Паисий"

Ще изграждат кръстовище за кръгово движение по ул."Отец Паисий"


 

Община Добрич обяви обществена поръчка за : "ИЗГРАЖДАНЕ НА КРЪСТОВИЩЕ ЗА КРЪГОВО ДВИЖЕНИЕ ПО УЛ. „ОТЕЦ ПАИСИЙ". Целта на изграждане на кръстовище за кръгово движение по ул. „Отец Паисий“ е подобряване на пропускателната способност и транспортно-експлоатационните с оглед осигуряване условия за безопасност на движението и комфорт на пътуващите.
Прогнозната стойност на дейностите без ДДС е 100000 лева.
Изпълнението на строежа следва да се извърши при следната примерна последователност: Геометрично трасиране на кръстовището и изработване на технологичен проект; Разваляне на съществуващите бордюри, тротоари и неподходящи стари настилки, попадащи в обхвата на кръговото кръстовище; Технологично фрезоване на съществуващите асфалтови настилки за постигане на проектните профили; Ремонт на основните пластове за постигане проектните характеристики и полагане на необходимите инфраструктурни мрежи – нови дъждоприемни шахти, кабелни трасета на уличното осветление и други подобни; Изпълнение на геометричното решение на кръстовището – полагане на нови бордюри, ограничаващи платната за движение; Монтиране на необходимите пътни знаци с цел въвеждане организация на движение, характерна за кръговото кръстовище – осигуряване на предимство за движещите се в кръга превозни средства; Полагане на асфалтобетоновите пластове, новите тротоарни настилки и изграждане на острови и повдигнати пешеходни пътеки, при спазване на технологичните и нормативните изисквания; Полагане на хоризонталната пътна маркировка, запръстяване и озеленяване на прилежащите площи.
Снимка: arenamedia.netВземи линк:

Коментирайте и Вие