Четв, 30- ти Май
ГОРЕЩИ НОВИНИ
Начало / Новини / Добрич
Ще изграждат площадка за разделно събиране на отпадъци от домакинствата  в ЖК "Балик"

Ще изграждат площадка за разделно събиране на отпадъци от домакинствата в ЖК "Балик"


 

Община град Добрич възложи на «Модус» ООД изработването на технически проект за площадка в ЖК «Дружба – 4» ПИ 72624.464.14, който беше приет от ОБСУТ. Поради обжалване от собственник на съседен имот строителството не се реализира. Това наложи изместване на площадката в друга част на град Добрич – в ЖК Балик, УПИ II, кв. 40. Поради новите дадености на терена, подземни и надземни комуникации се налага актуализация на техническия проект за обект „Площадка за безвъзмездно предаване на отпадъци от домакинствата на територията на Община град Добрич”. Поради спецификата на предмета на обществената поръчка, проектирането може да се реализира единствено от лицето носител на авторските права – „Модус” ООД.

На площадката за разделно събиране на отпадъци от домакинствата да бъдат обособени следните функционални зони:

1. зона за приемане на отпадъците с контролно-пропускателен пункт и електронна везна;

2. основна зона, върху която се осъществява основната дейност по събиране на масово разпространени отпадъци;

3. складова зона за опасни отпадъци от домакинствата в малки количества – за съхранение на токсични отпадъци и химикали и зона за съхранение на отпадъци, които са запалими или съдържат разтворители;

4. обслужваща (административно-битова) зона.

Основните изисквания към площадката са:

1. Твърда, непропусклива (асфалтова или бетонова), киселиноустойчива настилка, за да се предпази почвения слой от замърсяване при разливи или инфилтриране при валежи.

2. Ограда от галванизирана стоманена мрежа, висока 2-2,5 м., закрепена на галванизирани стоманени колони, поставени върху бетонови основи. Входния портал трябва да е с ширина 8 м. и възможност за заключване.

3. Зона за контролиран достъп /охрана/ с административна сграда с олекотена конструкция и площ не повече от 50 м2. Сградата включва всички помещения за персонала (съблекални, санитарни помещения), административно помещение, функциониращо като зала за управление и контрол (наблюдение на влизащите и излизащите превозни средства и хора). Интернет достъп.

4. Пространство за достъп и визуален контрол на постъпващите отпадъци - следва да се постави везна за претегляне на постъпващите и предаваните отпадъци и данните да се записват в база данни. Тъй като се очаква количествата на отпадъците да са малки, везната не трябва да е с голям капацитет и дължина.

5. Покрити площи за съдове за съхранение на някои видове отпадъци.


Снимка: i58.tinypic.comВземи линк:

Коментирайте и Вие