Сряда, 29- ти Май
ГОРЕЩИ НОВИНИ
Начало / Новини / Добрич
СОУ Димитър Талев - Кръгла маса "Заедно в Медиацията за превенция и решаване на конфликтите"

СОУ Димитър Талев - Кръгла маса "Заедно в Медиацията за превенция и решаване на конфликтите"


 

Във връзка с приключването на дейностите на Училищното настоятелство и колектива на СОУ „Димитър Талев“ по проект „Медиация на конфликта, за да се оптимизира комуникацията в образователна, социална и културна среда“ от секторна програма „Грюндвиг“ към ЦРЧР се състоя кръгла маса „Заедно в медиацията за превенция и решаване на конфликтите”.

Гости на срещата бяха г-жа Камелия Койчева- зам.-кмет на Община град Добрич, г-н Нейчо Нейчев- началник отдел „Образование и култура“, община град Добрич, г-жа Кристина Фотева- експерт в РИО, г-жа Наталия Франгова- секретар на МКБППМН, г-н Валентин Димитров- инспектор Детска педагогическа стая, г-жа Жанета Русева- от Дирекция Социално подпомагане, отдел „Закрила на детето“, членове на Управителния съвет на УН, представители на Общото събрание на УН, медиатори от училището. През двегодишния период на реализиране на проекта в него се включиха директори на училища , езикови и социални центрове, юристи, учители, психолози, психотерапевти, социални работници, родители от училища и асоциации за работа с родители и емигранти, регионални инспекторати, осъществяващи медиация при конфликтни ситуации на различни нива от Италия, Румъния, Словения, Испания и Турция.

След обзора на проектните дейности и проведената дискусия можем да заявим, че въпросът за медиацията на конфликта е изключително актуален в днешния динамичен живот, но все още не е заел правилното място сред съществуващите начини за разрешаването на конфликти. В нашата страна осъществяването на медиацията прави първите си стъпки и търси подходящи начини и средства, за да стигне до гражданите и подкрепи бързото и ефикасно решаване на проблемите.В училището като институция медиацията е също от изключително значение при решаване на конфликти, възникнали между ученици, между родители и учители, между учители и ученици. Проектната работа и обменът на добри практики в областта на медиацията допринесе за гласността на този вид дейност, натрупаният опит и новите идеи от обучения и работни срещи направиха възможно сформирането на екип от медиатори, които активно и своевременно осъществяват медиация за постигане на споразумение при възникване на конфликтни ситуации, но и в голяма степен работят с учениците и родителите им за превенция на конфликтите, като организират тренинги, обучения, създават флаери, дипляни и брошури за родители и ученици, провеждат срещи в училищния кът за общуване, работят по плана за съвместната работа на МОН и МВР.

Надяваме се, че в скоро време въпросът за медиацията на конфликтите ще заеме своето място в съвременното ни общество - част от Обединена Европа.

Вземи линк:

Коментирайте и Вие