Пон, 15- ти Юли
ГОРЕЩИ НОВИНИ
Начало / Новини / Добрич
СОУ   "Димитър Талев" сред избраните училища за пилотен проект на МОН

СОУ "Димитър Талев" сред избраните училища за пилотен проект на МОН


 

В изпълнение на одобрената от правителството през 2015 г. Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в училище” и във връзка с изпълнението на Плана за реализация на Стратегията за ефективно внедряване на ИКТ в образованието и науката (2014-2020 г.), Фаза 1: е-обучение - 2015­2017, Министерството на образованието и науката пристъпва към постепенното внедряване на електронните технологии в българското образование с пилотен проект в  40 училища в страната.

За осъществяването на пилотния проект МОН изпрати писмо до всички регионални инспекторати по образованието в страната с молба да определят по три училища от своя регион. От предложения списък в по-малките региони бе избрано по едно, а в по-големите региони по две училища. За София бяха определени  общо десет училища.

Училищата са избрани на принципа на покриване на минимални критерии като брой  ученици над 600, гарантиран достъп до интернет в цялото училище, повече от една паралелка в класовете от V до VII и вече изявен интерес към използването на електронните технологии в образованието.

Всяко училище ще получи безвъзмездно от МОН:

-           Един брой късофокусен  мултимедиен проектор

-           Един брой миникомпютър

В допълнение на това оборудване всяко училище ще получи и специален бюджет за закупуване на минимум 40 броя крайни устройства – лаптопи, съгласно приложена спецификация, съдържаща минимални изисквания към устройствата. При желание и налична финансова възможност училището може да добави собствени средства, за да закупи по-висок клас крайни устройства, отговарящи на минималните технически изисквания.

Крайните устройства ще бъдат разпределени между учениците от един избран клас и учителите, преподаващи в този клас.

Целта на проекта е в края на учебната година да се направи сравнителен анализ на успеваемостта на учениците, ползващи крайни устройства в ежедневния процес на обучение, и тези, които не ползват такива устройства. При положителен  резултат от  анализа ще бъде направено предложение за разширяване на този проект в по-голям брой училища през следващата година.

Списък на избраните училища в пилотния проект:

 Вземи линк:

Коментирайте и Вие