Сряда, 29- ти Май
ГОРЕЩИ НОВИНИ
Начало / Новини / Добрич
Търсят се решения за ДДС по водните проекти

Търсят се решения за ДДС по водните проекти


 

На 9 януари се проведе среща между представители на МФ, НАП, МРРБ, МОСВ, ОПОС, НСОРБ и Световна банка. От страна на НСОРБ участие взеха представители на общините – Стара Загора и Велико Търново, както и Изпълнителния директор и зам. изп. директор на НСОРБ. 

Постигнаха се договорености в две основни направления: 

ДДС, платено след м. декември 2013г. е недопустим разход по водните проекти. За този период, от декември 2013г до сега, всички платени фактури/ доставки (СМР, консултантски услуги и т.н.) за общините следва да поискат възстановяване на ДДС. Ако са заведени в дневника като необлагаеми доставки без право на данъчен кредит, общините следва да уведомят НАП по реда на чл. 126, ал. 2 от ЗДДС и да подготвят коригираща декларация за този период. Срокът за подаване на тази декларация е 5 годишен, но общините да предприемат незабавни действия.! За последващите стъпки по възстановяване на сумите на УО на ОПОС ще се дадат допълнителни указания. При подаването на документите, когато липсва договор с ВиК е необходимо да се дадат обяснения, за да продължи процедурата – т.е. няма да се изчаква подготвяне и сключване на договор с ВиК за съответните активи. 
От тук, нататък – т.е. по предстоящите доставки по водни проекти, общините ще се възползват от правото на данъчен кредит по установения ред.  

Разбираеми са притесненията на общините, че няма да разполагат с подобен ресурс. Водят се разговори и се търси решение за осигуряване на оборотни средства. 

 ВАЖНО! 5 годишния период не се отнася за общини, в които е извършена данъчна ревизия и е издаден ревизионен акт. В тази връзка и с оглед уточняване на конкретните действия по техните казуси, е необходимо в срок до 20 януари тези общини да уведомят НСОРБ или да търсят консултации от НАП. 
 
НСОРБ ще предоставя текущо на НАП постъпили запитвания от общините и ще разпространява получените отговори и разяснения.
Снимка: infrastructure.bgВземи линк:

Коментирайте и Вие