Четв, 30- ти Май
ГОРЕЩИ НОВИНИ
Начало / Новини / Добрич
В  община град Добрич не са констатирани замърсявания на речните легла и прилежащите територии

В община град Добрич не са констатирани замърсявания на речните легла и прилежащите територии


 


Експертите на РИОСВ Варна провериха 19 общини за чистотата на речните легла
Експерти извършиха 48 проверки в деветнадесетте общини в териториалния обхват на РИОСВ-Варна, които са в изпълнение на заповед на министъра на околната среда и водите за наличие на нерегламентирани замърсявания (сметища) на речните легла и прилежащите територии на реките.
Установени са 105 нерегламентирани сметища на речните легла и прилежащите територии.
За почистването им са дадени 76 предписания. Почистени са 69 замърсявания, а 26 са в процес на премахване. С неустановена собственост са 10 замърсени участъка.
Съставен е един акт за установяване на административно нарушение, за това, че не са
предприети мерки за предотвратяване изхвърлянето на твърди битови отпадъци на нерегламентирани за това места.

В община град Добрич и община Генерал Тошево не са констатирани замърсявания с
отпадъци на речните легла и прилежащите територии.

За предприетите мерки за недопускане образуването на нерегламентирани сметища
общинските администрации са уведомили писмено екоинспекцията.
Снимка: razhodka.comВземи линк:

Коментирайте и Вие