Сряда, 19- ти Юни
ГОРЕЩИ НОВИНИ
Начало / Новини / Добрич
ВАС върна делото „Бакарди“ за продължаване на съдопроизводствените действия

ВАС върна делото „Бакарди“ за продължаване на съдопроизводствените действия


 

Върховният административен съд счете за основателна жалбата на Областния управител на област Добрич срещу определението на Административен съд гр.Добрич, с което производството по делото беше прекратено, поради недопустимост на оспорването от страна на Областния управител.

    Според ВАС, определението на първоинстанционния съд е неправилно, тъй като
решението на Общински съвет - Добрич,  като акт на орган на местното самоуправление, по специалните разпоредби на ЗМСМА и на задължителната практика на ВАС, подлежи на самостоятелен съдебен контрол.

    На следващо място, ВАС приема за необоснован извода, че жалбата срещу решението е подадена от Областния управител само в това му качество, но не и като пълномощник на Държавата. Предвижданията за изменение на ПУП-ПР засягат имот-държавна собственост, поради което Държавата се явява непосредствено засегната. В този смисъл, изрично в жалбата се съдържат изявления, както от Областния управител, в това му качество, така и на представляващ собственика - Държавата, по пълномощие на Министъра на регионалното развитие и благоустройството.

    Предвид изложените съображения, жалбата на Областния управител е уважена и делото се връща на Административен съд гр.Добрич за продължаване на съдопроизводствените действия.

http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d038edcf49190344c2256b7600367606/41ab3037ba354dddc2257e76002cddc2?OpenDocument
Снимка: dobrich.government.bgВземи линк:

Коментирайте и Вие