Събота, 18- ти Май
ГОРЕЩИ НОВИНИ
Начало / Новини / Добрич
ВИК Добрич търси отново доставчик на ел. енергия за 8 млн. лв

ВИК Добрич търси отново доставчик на ел. енергия за 8 млн. лв


 

„Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация” ООД - Добрич”
 
 
ІV.3)Описание на предмета на поръчката
Предметът на поръчката включва доставка на електрическа енергия – ниско напрежение и на електрическа енергия – средно напрежение за 151 бр. обекти за нуждите на ,,В и К” ООД Добрич.
Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 8000000 BGN

Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
26/07/2016 (дд/мм/гггг)   16:00 (чч:мм)
Снимка: belejnik.bgВземи линк:

Коментирайте и Вие