Вторник, 16- ти Април
ГОРЕЩИ НОВИНИ
Начало / Новини / Добрич
ВиК и Енергото няма да вземат такси от пострадалите граждани за прекъсване и присъединяване към общите мрежи?

ВиК и Енергото няма да вземат такси от пострадалите граждани за прекъсване и присъединяване към общите мрежи?


 

В писмa до всички експлоатационни дружества на територията на Община Добрич кметът Детелина Николова призовава прекъсването от общите мрежи, когато такова се налага и последващото присъединяване към тях, да се извършва служебно без да се вземат такси от пострадалите от наводненията граждани. Кметът апелира ВиК, Енерго – Про и ЧТК да подпомогнат по този начин семействата, претърпели големи загуби от покъщнината си и материални щети по домовете си.  

„Падналият на 20 юни проливен дъжд над град Добрич нанесе сериозни поражения на обекти - жилищни сгради на физически лица, разположени в близост до река Добричка. Водата достигна повече от 2 метра над прилежащия терен в отделни райони от територията на общината. Засегнати от наводнението са 750 жилищни имота и сгради, видно от подадените заявления на граждани за предоставяне на възстановителна помощ“, пише кметът до компаниите.
 
При проверка е установено, че 75 жилищни сгради са с частично или цялостно увредена конструкция, опасни са за обитаване в този вид и следва да се поправят или премахнат, след освидетелстване от комисия назначена по реда на чл.196, ал.1 от Закон за устройство на територията /ЗУТ/ и издаване на заповед на Кмета на Община град Добрич по чл.195, ал.4 и ал.6 от ЗУТ, със задължителни предписания към собствениците на имотите.
 
Списъкът с издадените заповеди ще бъде поместен на сайта на Община град Добрич – www.dobrich.bg. „Предвид затрудненото състояние на собствениците на жилищни имоти и сгради, които трябва да изпълнят задължителните предписания, Община град Добрич ще извършва служебно административните услуги по издаване на скица-виза, одобряване на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж, за засегнатите имоти за които са издадени заповеди по чл.195, ал.4 и ал.6 от ЗУТ, като дължимите такси няма да се заплащат“, допълва в своето писмо градоначалникът.
Снимка: www.capital.bgВземи линк:

Коментирайте и Вие