Четв, 30- ти Май
ГОРЕЩИ НОВИНИ
Начало / Новини / Добрич
ВИК обяви обществена поръчка за охрана на стойност 684 000 лв. без ДДС

ВИК обяви обществена поръчка за охрана на стойност 684 000 лв. без ДДС


 

Изпълнителят трябва да организира охраната (вкл. и провеждане на задължителен ежедневен и периодичен инструктаж на охранителите) така, че да осигури 24 (двадесет и четири) - часова денонощна въоръжена физическа охрана на обектите на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД, гр. Добрич, предмет на настоящата поръчка и съответно да осигури пропускателен режим. Дейностите трябва да се осъществяват при спазване на предложените от участника, избран за Изпълнител, планове за охрана на всеки един от обектите. Обектите подлежащи на охрана са изчерпателно изброени в т. 4.2. от Техническата спецификация, приложена към документацията за участие.

Прогнозна стойност без ДДС
684000 BGN

Срок на изпълнение в месеци
36
 

Вземи линк:

Коментирайте и Вие