Пон, 15- ти Април
ГОРЕЩИ НОВИНИ
Начало / Новини / Добрич
 ВСС избира районен прокурор на Районна прокуратура гр. Добрич

ВСС избира районен прокурор на Районна прокуратура гр. Добрич


 На основание чл. 33, ал. 1 от Закона за съдебната власт свиквам заседание на Висшия съдебен съвет на 17 юни 2015 г. от 13.30 часа в заседателната зала в сградата на Висшия съдебен съвет, ул. Eкзарх Йосиф, № 12, при следния

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

ИЗБОР НА АДМИНИСТРАТИВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ НА ОРГАНИ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ1. Административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Добрич
Кандидати:
- Павел Стойков Любенов – прокурор в Районна прокуратура
гр. Добрич;
- Петко Петров Тухчиев – и.ф. административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Добрич.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
Снимка: www.prb.bgВземи линк:

Коментирайте и Вие