Четв, 30- ти Май
ГОРЕЩИ НОВИНИ
1 987 000 лева без ДДС за закриване и рекултивация на депото в Балчик

1 987 000 лева без ДДС за закриване и рекултивация на депото в Балчик


 

Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци на община Балчик”

С договора се предвижда да бъде извършено закриване и рекултивация на съществуващото общинско депо за неопасни отпадъци в град Балчик, Община Балчик.


Критерии за оценка на офертите

Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: „ОТ" е оценката по показател „Техническото предложение";; тежест: 70
Показател: „ОЦ" е оценката по показател „Предлагана цена"; тежест: 30

Срок за получаване на документация за участие
15.09.2015 г.  Час: 16:00

 
Снимка: www.ecoep.comВземи линк:

Коментирайте и Вие