Петък, 19- ти Юли
ГОРЕЩИ НОВИНИ
АДФИ не откри нарушения в община Генерал Тошево

АДФИ не откри нарушения в община Генерал Тошево


 

1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при изразходването на средствата, предоставени на Община Генерал Тошево на основание ПМС № 19 / 07.02.2014 г. за одобряване на средства от резерва по чл.1, ал.2, раздел ІІ, т.4.1.2 от Закона за държавния бюджетна Република България за 2014 година, изменено с ПМС № 288 / 17.09.2014 г. и ПМС № 333 / 17.10.2014 г. за финансиране на проект „Реконструкция централен градски площад, междублокови пространства, улична мрежа, тротоари и улично осветление в гр. Генерал Тошево (І фаза)”, в т.ч. актуваните, платени и действително извършени СМР, както и проверка за наличие на двойно финансиране

Установени нарушения ( общо брой 0)


 
Снимка: toshevo.orgВземи линк:

Коментирайте и Вие