Пон, 20- ти Май
ГОРЕЩИ НОВИНИ
АДФИ установи 6 нарушения в Община Балчик от ЗОП

АДФИ установи 6 нарушения в Община Балчик от ЗОП


 

Проверени задачи: 1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при изразходването на средствата, предоставени на Община Балчик на основание ПМС № 19 / 07.02.2014 г. за одобряване на средства от резерва по чл.1, ал.2, раздел ІІ, т.4.1.2 от Закона за държавния бюджетна Република България за 2014г., изменено с ПМС № 288 / 17.09.2014 г. и ПМС № 333 / 17.10.2014 г. за финансиране на следните проекти: - „Рехабилитация на пътен участък км 10+100 до км 17+800 ( Дропла - Сенокос) от Път ІV-29608” - „Ремонт на сграда за обществено хранене, находяща се в ПИ, с идентификатор 02508.73.81 гр.Балчик, ул. „Варненска №2”, в т.ч. актуваните, платени и действително извършени СМР, както и проверка за наличие на двойно финансиране

Установени нарушения ( общо брой 6) на: 
 - чл. 62, ал.1, т.2 от ЗОП
 - чл. 42, ал.1, т.2 от ЗОП
 - чл. 44, ал.9 от ЗОП
 - чл. 44, ал.1 от ЗОП 
 - чл. 43, ал.2 от ЗОП 
 - чл. 25, ал.1 от ЗОП

Брой проверени ОП -  2
Стойност на проверените ОП  -  3 277 304
Брой съставени АУАН   -  3
Брой несъставени АУАН  -  3

 

Община Шабла


Проверени задачи: 1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при изразходването на средствата, предоставени на Община Шабла на основание ПМС № 19 / 07.02.2014 г. за одобряване на средства от резерва по чл.1, ал.2, раздел II, т.4.1.2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г., изменено с ПМС № 288 / 17.09.2014 г. и ПМС № 333 / 17.10.2014 г. за финансиране на проект „Тротоари по ул. „Равно поле“ и ул. “Нефтяник“ гр.Шабла ( 1 фаза)“, в т.ч. актуваните, платени и действително извършени СМР, както и проверка за наличие на двойно финансиране

Установени нарушения ( общо брой 4) на:
 - чл. 43, ал.2 от ЗОП
 - чл. 59, ал.2 от ЗОП
 - чл. 59, ал.3 от ЗОП
 - чл. 27а, ал.3 от ЗОП

Брой проверени ОП -  1
Стойност на проверените ОП  -   1 286 277
Брой съставени АУАН   -  2
Брой несъставени АУАН  -  2
Снимка: img.big5.bgВземи линк:

Коментирайте и Вие