Неделя, 14- ти Юли
ГОРЕЩИ НОВИНИ
Албена АД е продала 7,39% от капитала на Албена Инвест Холдинг?

Албена АД е продала 7,39% от капитала на Албена Инвест Холдинг?


 

Албена АД вероятно е продала притежаваните от нея 7,39% от капитала на Албена Инвест Холдинг АД (АИХ). Идеята е коментирана в темата за дружеството врубриката "Коментари" на Investor.bg и се базира на факта, че в четвъртък се сключиха две сделки за общо 406 276 акции, или 7,39% от капитала на АИХ АД.

Точно толкова акции и точно такъв дял е притежавала Албена АД към 31 декември 2015 г. Едната сделка е сключена в 15:48 часа в четвъртък и е за 350 000 акции при цена от 6,37 лв., а другата е за 56 276 акции при цена от 6,4 лв. в същата минута.

Едната сделка е за 6,364% от капитала на АИХ АД, а другата - за 1,023%, като, ако първата сделка не е разделена между няколко купувачи, то тя е за над 5% от капитала и купувачът трябва да бъде обявен.

Сетълментът (прехвърлянето на собствеността, което отнема 2 работни дни) е в понеделник 25 април 2016 г.

А на 28 април 2016 г. е свикано общо събрание на акционерите на Албена АД с предложение за замяна на Ивелина Грозева и Иванка Данчева като членове на Съвета на директорите. Като нов член на СД е предложено Ди Ви Консултинг ЕООД, което е свързано с ПОК "Доверие".

На практика след сделката от четвъртък Албена АД (ако е продавачът) вече няма какъвто и да е контролен дял над Албена Инвест Холдинг АД (защото дял над 5% дава някои права) и Албена Инвест Холдинг АД ще може да гласува без проблем на общото събрание на акционерите на Албена АД на 28 април 2016 г.

По закон акционерите, притежавани (или контролирани) от самото дружество, нямат право да гласуват в общото събрание на акционерите. Например, ако Албена АД контролира АИХ, то последното няма да има право да гласува в общото събрание на акционерите на Албена АД. Сега няма да има абсолютно никакви съмнения от тази гледна точка. АИХ АД държи 20,57% от капитала на Албена АД.

Основни акционери в АИХ АД остават Албена холдинг АД с дял от 41,99% и УПФ "Доверие" с дял от 6,84% към 31 декември 2015 г.

Сделките от четвъртък може да се тълкуват като пореден епизод от овладяването на контрола над Албена АД от изпълнителния директор Красимир Станев чрез изключването на Ивелина Грозева от ръководството.

На 18 март 2016 г. в Търговския регистър е вписано заличаването на Ивелина Грозева като член на Съвета на директорите на Албена холдинг АД. Албена холдинг АД е основен акционер и в Албена АД с дял от 54,05% към 31 декември 2015 г.

Ивелина Грозева е заличена като член на Съвета на директорите на Албена инвест холдинг АД на 22 февруари 2016 г.

Кои може да са купувачите на акциите от Албена инвест холдинг АД?

През август 2014 г. община Балчик продаде притежаваните 7,13% от капитала на Албена АД, като пенсионни фондове купиха голяма част от акциите.

Например, само притежаваните от ЗУПФ "Алианц България" акции в Албена АД се увеличиха през годината от стойността на 414 хил. лв. на 8,58 млн. лв., а на УПФ "Ен Ен" (предишно наименование ING) - от нула до 2,89 млн. лв.

Възможно е сега акциите в Албена инвест холдинг АД за 2,6 млн. лв. (в сделките от четвътък) да са с купувач пенсионни фондове, имайки предвид, че УПФ "Доверие вече притежава 6,84% и представител на сектора (лице, свързано с УПФ "Доверие") влиза в управата.

Освен че Албена АД би получило (ако е продавачът) свежи 2,6 млн. лв., то задълбочаването на връзките й с пенсионните фондове ще й осигури възможност за финансиране чрез облигационна емисия, например.

Сътрудничеството с пенсионните фондове дава и достъп на Албена АД до милионите им клиенти. Така например осигурените във фодновете на ПОК "Доверие" имат право на 5% отстъпка при настаняване във всички хотели на Албена АД, вилно селище "Приморско Клуб" и вилно селище "Бялата Лагуна" през сезон 2016 г. Същите отстъпки имаше и през предходните години.

Акциите на Албена АД поевтиняват с 9,79% през последните 12 месеца до 46,053 лв. за акция и 197 млн. лв. пазарна капитализация.

http://www.investor.bg/novini-i-analizi/339/a/albena-ad-e-prodala-739-ot-kapitala-na-albena-invest-holding-215693/

 
Снимка: www.albena.bgВземи линк:

Коментирайте и Вие