Сряда, 29- ти Май
ГОРЕЩИ НОВИНИ
Албена ИХ с консолидирана загуба и неконсолидирана печалба от една и съща сделка

Албена ИХ с консолидирана загуба и неконсолидирана печалба от една и съща сделка


 

Интересен счетоводен казус показаха отчетите на Албена инвест холдинг АД (Албена ИХ) след продажбата на дяловото участие от 31,88% в капитала на Складова техника АД-гр. Горна Оряховица, показва справка на Investor.bg на база отчетите, публикувани чрез Бюлетин Investor.bg.
Сделката бе осъществена на 27 май 2015 г. при цена от 15,239 лв. за акция за общо 89 905 книжа, или за общата сума от 1,37 млн. лв.
Според публикувания в петък, 26 февруари, консолидиран отчет, сделката е довела до загуба от 1,98 млн. лв.  и общият резултат на холдинга на консолидирана основа е минус 1,62 млн. лв.
Делът в Складова техника АД бе осчетоводен в неконсолидирания отчет срещу 91 хил. лв. и в него сделката по продажбата доведе до печалба от 1,28 млн. лв. и общ резултат за 2015 г. от 1,75 млн. лв.
В консолидирания отчет обаче това участие се е водило срещу 3,35 млн. лв., тъй като в този тип отчети се събират всички активи и пасиви един по-един.
Случаят показва колко трудна е оценката на холдинговите структури и колко далеч от истината може да бъде осчетоводяването както в неконсолидирания отчет (91 хил. лв. за 31,88% от Складова техника АД) и в консолидирания (за 3,35 млн. лв., като превес на активите и пасивите).
Други случаи на коренно различно състояние на активите от осчетоводеното имаше при Корпоративна търговска банка АД, Меком АД, Мостстрой АД, Холдинг Пътища АД и много други.
Акциите на Албена инвест холдинг АД поевтиняват с 1,92% за последните 12 месеца до 6,081 лв. за акция и 33,4 млн. лв. пазарна капитализация. Реално има ръст по позицията, тъй като бе разпределен брутен дивидент от 0,5 лв. на акция.
Основните активи на холдинга са 20,57% от капитала на Албена АД, оценени на 43,9 млн. лв., 100% от капитала на Алфа Консулт 2000 ЕООД, оценени на 8,15 млн. лв., 86,94% от България-29 АД по оценк за 3,18 млн. лв., 99,7% от Фохар АД, оценени на 3,92 млн. лв., 98,15% от Соколец-Боровец АД, осчетоводени на 846 лв., и други.

http://www.investor.bg/novini-i-analizi/339/a/albena-ih-s-konsolidirana-zaguba-i-nekonsolidirana-pechalba-ot-edna-i-syshta-sdelka-212192/

 
Снимка: www.albena.bgВземи линк:

Коментирайте и Вие