Вторник, 21- ви Май
ГОРЕЩИ НОВИНИ
Албена с 5,9% ръст на консолидираните продажби

Албена с 5,9% ръст на консолидираните продажби


 

Албена АД отчита 5,9% ръст на консолидираните продажби на годишна база до 99 млн. лв. за деветмесечието на 2015 г., съобщи туристическото дружество чрез Бюлетин Investor.bg.
За сравнение - неконсолидираните продажби намаляха с 4% до 70 млн.лв. за деветмесечието на тази година.
Консолидираната печалба за групата е нагоре с 360 хил. лв. на годишна база до 16,16 млн. лв. за деветмесечието, докато неконсолидираната беше с 581 хил. лв. повече до 15,97 млн. лв.
В консолидацията освен Албена АД влизат и МЦ Медика Албена АД, Специализирана болница за рехабилитация Медика Албена ЕООД, Албена Тур ЕАД, Екоплод ЕООД, Приморско клуб ЕАД, Интерскай АД с. Лесново, Елин Пелин, Екоагро АД, Бялата лагуна АД, Екострой АД, Тихия кът АД-Балчик и Перпетуум Мобиле БГ АД. Също така чуждестранните Фламинго Турс – Германия, Хотел де Маск - Анзер Швейцария и Визит България ЕООД – Румъния.
Отчетените нощувки само в Албена АД са 62 хил., което обаче е с 5% по-малко спрямо регистрираните през 2014 г., показа неконсолидираният отчет на компанията, която участва в състава на водещия индекс SOFIX.

Освен това от 31 декември 2014 г. до 30 септември 2015 г. ЗУПФ Алианц България е увеличил притежаваните от него акции с 8 476 броя  до 164 075 броя , което е 3,84% от капитала на Албена АД.
Няма промяна при другите основни акционери и Албена холдинг АД държи 54,05%, Албена инвест холдинг АД - 20,57%, УПФ Доверие - 4,49%, а самата Албена АД - 3% (обратно изкупени) към 30 септември 2015 г.
Акциите на Албена АД поевтиняват с 10,63% за последните 12 месеца до 45,67 лв. на ценна книга и 195,2 млн. лв. пазарна капитализация. Консолидираният собствен капитал към 30 септември 2015 г. е 413 млн. лв., а общите активи - 566,5 млн. лв.

http://www.investor.bg/novini-i-analizi/339/a/albena-s-59-ryst-na-konsolidiranite-prodajbi-206889/
Снимка: images-02.delcampe-static.netВземи линк:

Коментирайте и Вие