Сряда, 29- ти Май
ГОРЕЩИ НОВИНИ
Балчик празнува 74 години от освобождението на града

Балчик празнува 74 години от освобождението на града


 Балчик празнува 74 години от освобождението на града от румънска окупация и възвръщането му в пределите на България, по силата на Крайовската спогодба от 07.09.1940 г. Същата година, на 21 се­п­тем­в­ри ге­не­рал-лей­те­нант Ге­ор­ги По­пов – ко­ман­дир на Тре­та бъл­гар­с­ка ар­мия, ос­во­бо­ж­да­ва Бал­чик. Въз­с­та­но­вя­ва се гра­ни­ца­та ме­ж­ду Бъл­га­рия и Ру­мъ­ния до 1913 г. Пред Паметника на героите в центъра на града бяха поднесени венци и цветя. Събралите се да почетат празника сведоха глави и паднаха на колене в едноминутно мълчание, за да почетат делото на изстрадали свободата и отстояли българската национална кауза.

Източник: БНР - Радио Варна
Снимка: upload.wikimedia.orgВземи линк:

Коментирайте и Вие