Пон, 17- ти Юни
ГОРЕЩИ НОВИНИ
ЦЕННА ПРИДОБИВКА ЗА ХЕРБАРИУМНАТА КОЛЕКЦИЯ НА УНИВЕРСИТЕТСКА БОТАНИЧЕСКА ГРАДИНА – БАЛЧИК

ЦЕННА ПРИДОБИВКА ЗА ХЕРБАРИУМНАТА КОЛЕКЦИЯ НА УНИВЕРСИТЕТСКА БОТАНИЧЕСКА ГРАДИНА – БАЛЧИК


 

Рядък вид метличина, потвърден отново след 18 години.

В хербариумната сбирка на Ботаническа градина - Балчик е депозиран един от най-редките видове от рода Centaurea в България, Centaurea nigrescens Willd – Чернееща метличина, принадлежащ към семейство Asteraceae. Потвърдена е популация в източната част на ПП “БЪЛГАРКА“ от Десислав Димитров, кустос УБГ- Балчик , на 13.10.2013 г. състояща се от няколко екземпляра, разположени по планинска ливада, на границата със съобщества, доминирани от Pinus nigra J.F.Arnold. С това се доказва ново находище за България през последните години. Потвърденото такова през далечната 1996 г. над град Карлово, по пътя за хижа „Хубавец“, попада в границите на национален парк „Централен Балкан“. Данните за хорологията на вида са от първата половина на XX век (N.Stojanoff, B.Achtaroff  1935), след което до средата на 90-те години не е потвърдено съществуването и, въпреки че са правени обследвания на районите за които е съобщен.

Чернеещата  метличина - Centaurea nigrescens Willd е многогодишно тревисто насекомоопрашващо се растение с пурпурни цветове. Расте върху светлосиви горски почви. Цъфти в периода юли – октомври. И двете му находища попадат в защитени зони от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България. Според Червена книга на РБългария (2011) видът е критично застрашен. Попада и в ПРИЛОЖЕНИЕ 3 на Закона за биологичното разнообразие.
Снимка: www.ubg-bg.comВземи линк:

Коментирайте и Вие