Петък, 19- ти Юли
ГОРЕЩИ НОВИНИ
Центърът за рехабилитация и социална интеграция в Крушари набира документи

Центърът за рехабилитация и социална интеграция в Крушари набира документи


 

Потребители на услуги могат да бъдат деца и лица с различни видове увреждания, емоционално-поведенчески проблеми; деца и лица в риск от социално изключване; деца и лица жертви на различни форми насилие и експлоатация или на зависимости.

Необходими документи, които кандидатите следва да подготвят и поднесат включват молба за ползване на социалната услуга, копие от експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК или медицински протокол на ЛКК (ако има такъв), копие от личен амбулаторен картон, документ за самоличност – за справка.

Документите могат да бъдат подавани всеки делничен ден от 8 до 17 часа при управителя на ЦСРИ.

ЦСРИ предлага пакет от социални услуги, свързани със социална интеграция, рехабилитация, педагогическа помощ и психологическа подкрепа. В дейността на ЦСРИ са включени и дейности по трудотерапия и социално включване.

Потребители на услуги могат да бъдат и деца и лица  от ДДУИ – Крушари, ДСХ – Добрин и Защитено жилище – Крушари.
Снимка: www.mirela.bgВземи линк:

Коментирайте и Вие