Вторник, 25- ти Юни
ГОРЕЩИ НОВИНИ
Дейността на ГПУ-Каварна и ГПУ-Генерал Тошево за 9-месечието на 2015 г.

Дейността на ГПУ-Каварна и ГПУ-Генерал Тошево за 9-месечието на 2015 г.


 


Двете гранични полицейски управления отчитат изпълнение по основните приоритети в своята дейност, сред които превенция и противодействие на: незаконната миграция, трафика на хора, контрабанда на наркотични вещества, както и други трансгранични престъпления и нарушения на граничния режим в зоната за отговорност на съответното ГПУ.

ГПУ - Каварна

Осъществен е ефективен граничен контрол в резултат на който през 2015 г. няма констатирани престъпления в зоната за отговорност на Граничното полицейско управление: по линия на “Незаконната миграция”, по линия на „Трафик на наркотици и хора“ и по линия на “Контрабандата”.
През деветмесечието на 2015 г., не е констатиран нелегален пренос на ядрени или други радиоактивни материали през ГКПП. За сравнение, през същия период на 2014 г., са констатирани 5 нарушения по отношение на незаконната миграция, а по линия на контрабандата - сa регистрирани 2 случая на контрабандни цигари.

ГПУ - Генерал Тошево

През изминалия 9-месечен период на 2015 г., по отношение на нелегалната миграция от ГПУ Генерал Тошево са констатирани 22 опита на нелегално преминаване на държавната граница. За сравнение, през същия период на 2014 г., тези нарушения са 17 на брой, като на 83 лица /предимно граждани на Сирия, Иран, Ирак и Афганистан/, са наложени парични санкции и са осъдени на „лишаване от свобода“. Анализът на данните от пропускателната дейност на ГКПП Дуранкулак през деветмесечието на 2015 г. показва увеличение в числеността на пътникопотока, преминаващ през пункта в сравнение със същия период на 2014 год. От ГКПП Кардам констатират, че числеността на преминалите лица и МПС запазва величините си с тенденция на леко увеличение в сравнение със същия период на 2014 г. По отношение на всички задържани лица, влезли незаконно на територията на страната и опитали се да излязат през границата незаконно, са наложени принудителни административни мерки по Закона за чужденците в Р България /ЗЧРБ/ и лицата са съпроводени до Разпределителен център - Елхово и Специалния дом за временно настаняване на чужденци - Любимец.
Снимка: static.bnr.bgВземи линк:

Коментирайте и Вие