Неделя, 14- ти Юли
ГОРЕЩИ НОВИНИ
До бъдещия "Момчил голф" край Балчик вече се проектира ново вилно селище

До бъдещия "Момчил голф" край Балчик вече се проектира ново вилно селище


 

Ново искане за изработването на Подробен устройствен план за терен от 47 дка. край вилната зона "Момчил" на Балчик е постъпило в края на работния ден в петък в Общинския съвет на града, научи Дневник. Според подадените документи, собственик на част от парцела е 70 годишната Неджмие Мехмед от Варна, а върху него предстои да бъде построено вилно селище.

"Желая имотът ми да бъде преотреден за вилни нужди"е записала в искането си до кмета на Балчик Неджмие Мехмед. В него тя уточнява също, че теренът не е част от защитена зона и попада в обхвата на зона "Б" на Черноморското крайбрежие.

Справка с кадастралната карта на района показва, че теренът се намира на около стотина метра от зоната върху която на площ от 1500 дка има

планове за изграждането на ваканционното селище "Момчил Голф".

Негови инвеститори са двете дружества "Тесса уинд голф клуб" и "Си уинд голф клуб", в които съдружници са Красимир Гергов и социологът Кънчо Стойчев.

Искането за изработването на ПУП за въпросния терен е получило входящ номер още на 10 декември м.г., но е изпратено от кмета на Балчик Николай Ангелов до общинските съветници едва миналия петък. То е придружено и от искане за промяна статута на въпросния земеделски имот и предстои да бъде разгледано на общинска сесия, насрочена за 13 февруари т.г.Дневник потърси Неджмие Мехмед, за да получи повече информация за проекта й. На телефона, посочен в искането до община Балчик обаче отговори Александър Александров, който се представи като неин пълномощник. "Искането за изработването на ПУП се отнася за два терена, уточни той. Единият от 17 дка на Неджмие Мехмед и друг от 30 дка, на който собственик съм аз като негов наследник".

Според Александров той и Мехмед все още нямат проект за вилното селище, което смятат да строят върху терените си. Нямат и идея за финансирането му.

"След като стана известно, че непосредствено до нашите терени предстои строителството на ново голф игрище двамата решихме да се подготвим и при благоприятно развитие на проекта "Момчил голф" да имаме също готов ПУП", обясни Александров.

Двата терена, за които сега е поискано изработване на ПУП се намират в центъра на поземлен имот от

над 107 хил. кв. м. върху платото край с. Момчил.

До средата на 2011г. е имотът е имал десет собственика. Договорът за разделянето му е сключен на 5 юли с.г.

Според заданието за изработване на ПУП, подадено от Неджмие Мехмед, след промяна на предназначението на терена от земеделски в урбанизиран, се предвижда изграждане на комплекс от вилни сгради с височина до 7 м. Около всяка от тях ще бъде обособена прилежаща дворна площ, без да се отделят самостоятелни имоти. Сградите ще имат и обособени паркоместа.
Искането за изработване на ПУП, който да направи възможно строителството на ново вилно селище по Северното Черноморие идва само месец, след като Общинския съвет в Балчик единодушно прие да изработи и план за застрояване на 1500-те дка на "Тесса уинд голф клуб" и "Си уинд голф клуб", върху които предстои да се появи "Момчил Голф".

Плановете предвиждат край игрищата за голф да бъдат построени 700 жилища, сгради за административно обслужване, търговски център, винарска изба и площадка за хеликоптери.

Собственици на имоти, които се намират във вилната зона на Балчик вече се обявиха срещу инвестиционния проект, тъй като според тях той ще представлява нов град, върху свлачищен терен.
Според един от тях - Георги Стайков до с. Момчил няма как да се изгради селище с 700 къщи, тъй като там няма канализация. "Нали разбирате, казва той, че е абсурдно цяло ново село да ползва

септични ями в свлачищна зона".

Като пример за безогледно застрояване на вилните зони край Балчик Стойков дава хотелите с басейни, които са се появили там през последните години. "Липсата на канализация става причина при профилактика водата от басейните да се излива направо на пътя, обяснява той. При липсата на каквато и да е отводнителна система това води до съсипване на инфраструктурата, която ние като собственици на имоти сме градили със собствени средства".

Срещу "Момчил Голф" протестираха и от международната прородозащитна организация WWF. В тяхното становище, изпратено до община Балчик се твърди, че поредното голф игрище край града "ще съсипе и последните черноморски степи със застрашени видове птици. Голяма част от местообитанията на посочените видове вече са безвъзвратно унищожени в съседната защитена зона - "Белите скали", поради изграждането на две голф игрища - "Тракийски скали" и "Блексирама". Собственик на първото е отново Красимир Гергов, а на второто Кънчо Стойчев в съдружие с колегата си Андрей Райчев.

Според Александър Александров, теренът, върху който предстои да се изгради игрището за голф в момента е

нерегламентирано сметище на 800 кв.м,

"То непрекъснато се разраства през последните години, обясни той. За какви защитени видове става дума? Там не са останала нито растителност, нито животни! При това част от сметището вече се намира и върху нашите наследствени земи".

Проверката на място, която Дневник извърши действително показа, че пътят, който води до полуразрушеното с. Момчил действително минава край гигантско сметище. На него безразборно са изхвърляни строителни и индустриални отпадъци. В близост до сметището се намира и изоставена каменна кариера. Отпадъците, изхвърляни от нея също са замърсили района до неузнаваемост.


Според от международната организация WWF изграждането на голфигрища също съсипва дивата природа. Тяхното становище, станало известно в края на миналата година, сочи, че строителството на подобни съоръжения унищожава естествените местообитания като те се подменят с агресивни тревни смески, поддържани с хербициди и изкуствени торове. Те от своя страна замърсяват водоносните хоризонти.

Пак според природозащитниците от WWF зона "Балчик" е биокоридор, свързващ долината на р. Батова" и районът на н. Калиакра, които са част от европейската екологична зона Натура 2000.

"Инвеститорите са собственици на земеделската земя върху която е намерението за реализиране на ваканционното селище, пише в становище на кмета на Балчик Николай Ангелов, изпратено до протестиращите, срещу проекта "Момчил голф". (...) Към настоящия момент процедираната площ представлява земеделска необработваема земя, която не може да се приобщи към притегателните за околността места". (Виж пълния текст на становището в прикачените файлове)


http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2015/02/03/2464836_do_budeshtiia_momchil_golf_krai_balchik_veche_se/
http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2015/02/03/2464836_do_budeshtiia_momchil_golf_krai_balchik_veche_se/
По-нататък в становището си

кметът на Балчик защитава проекта

с аргументите, че "голфтуризмт значително допринася за удължаването на туристическия сезон, тъй като той не се влияе от времето", както и че с реализацията на проекта "ще се открият нови работни места в строителния и туристическия бранш и ще се увеличат приходите в общината".

След като в края на миналата седмица стана известно, че за района, в който се планира изграждането на "Момчил голф", е подадено и друго искане за ПУП с цел строителство на вилно селище, общински съветници от Балчик коментираха, че проектът на Гергов и Стойчев вероятно ще предизвика много по-мащабни промени в района отколкото предварително обявените.

Това предположение се потвърждава и от казаното от Александър Александров вчера:

"Останалите собственици на части от някогашния общ терен край Момчил все още не са предприели нищо, но най-вероятно това е въпрос на време, каза той. Повечето от тях живеят в Турция и нямат възможност да направят каквото и да е в този момент. Предполагам, че през лятото, когато се върнат в България, те също се поискат изработване на ПУП-ове за имотите си с оглед бъдещото развитие на района".

http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2015/02/03/2464836_do_budeshtiia_momchil_golf_krai_balchik_veche_se/
Снимка: www.dnevnik.bgВземи линк:

Коментирайте и Вие