Пон, 17- ти Юни
ГОРЕЩИ НОВИНИ
До края на месец юли 2015г. е срокът за доброволно премахване на незаконния строеж в Яйлата

До края на месец юли 2015г. е срокът за доброволно премахване на незаконния строеж в Яйлата


 


До края на месец юли 2015г. изпълнителите на незаконния строеж в местността „Яйлата“, село Камен бряг, община Каварна трябва да премахнат сами извършеното строителство. Това е крайният срок за доброволно изпълнение, съобразно законодателството и дадените предписания. Проверка на ДНСК установи, че в момента заповедта за спиране на строителни работи и забрана достъпа до незаконния строеж се спазва.
С окончателно съдебно решение на Върховния административен съд от  2 юли 2015г. Заповедта за премахване е потвърдена.  
Припомняме, че извършителите на незаконния строеж в м.”Яйлата”  подновиха строителството точно в деня на изборите през 2013г. Органите на ДНСК незабавно извършиха проверка и установиха, че от главния архитект на община Каварна е издадено разрешение за строеж с тежки пороци – в защитена територия  на археологически резерват „Яйлата“, в която с плана за управление и в общия устройствен план недвусмислено е забранено всякакво строителство. Разрешението за строеж бе отменено от органите на ДНСК. Бяха издадени и заповеди за спиране и заповед за премахване на незаконния строеж, а строителството бе спряно незабавно.  От органите на ДНСК са наложени глоби на главния архитект на община Каварна за издаване на незаконосъобразно разрешение за строеж, на двамата извършители на незаконния строеж и на техническия ръководител на строежа. Актовете на ДНСК са потвърдени като законосъобразни от компетентния съд.
След решението на ВАС, органите на ДНСК незабавно предприеха действия за нейното изпълнение. Заповедите за премахване не могат да се изпълняват преди влизането им в сила. Ако са обжалвани, е задължително тяхната законосъобразност да бъде потвърдена с окончателно съдебно решение.
Съгласно разпоредбите на Административно-процесуалния кодекс, не е допустимо  да се предприемат действия по принудително премахване от органите на ДНСК, преди да е дадена възможност на извършителя да премахне незаконния строеж доброволно. Процедурата е спазена и от  ДНСК са връчени покани за доброволно изпълнение на извършителите на незаконния строеж, с които е даден срок до края на юли да премахнат сами незаконния строеж. В случай, че в срока за доброволно изпълнение не бъдат предприети действия по премахване от извършителите, ДНСК ще пристъпи към принудително премахване.
Снимка: 85.14.28.164Вземи линк:

Коментирайте и Вие