Събота, 15- ти Юни
ГОРЕЩИ НОВИНИ
Достъп на общините до спътникова информация за реагиране при кризи и извънредни ситуации

Достъп на общините до спътникова информация за реагиране при кризи и извънредни ситуации


 

Във връзка с ефективното взаимодействие по защита при бедствия съгласно приоритетните направления на сътрудничество в сключеното споразумение между НСОРБ и МВР, на общините се предоставя възможност да ползват информация от гео-информационния портал на Центъра за аерокосмическо наблюдение (ЦАН) при дирекция „Комуникационни и информационни системи” (ДКИС) на МВР. Центърът осъществява спътниково наблюдение на територията на страната в реално време и осигурява получаването на спътникови данни с висока и много висока пространствена разделителна способност. След подаване на заявка при възникнало природно бедствие, или извънредна ситуация, или за целите на превантивната дейност за защита на населението, тези данни могат да се предоставят на оторизирани потребители от структурите с ангажименти по Закона за защита от бедствия.
Общините като активна страна в процеса за предотвратяване и защита на населението от бедствия и аварии могат да получават от портала на ЦАН данни, свързани с оценката и управлението на риска от природни бедствия, както и за превенция и подготовка за реагиране при кризи и извънредни ситуации.
Снимка: http://dobrich24.comВземи линк:

Коментирайте и Вие