Петък, 19- ти Юли
ГОРЕЩИ НОВИНИ
ЕК одобри 60 млн. лв. за ЕСО ЕАД за изграждане на нов електропровод 400 kV Добруджа - Бургас

ЕК одобри 60 млн. лв. за ЕСО ЕАД за изграждане на нов електропровод 400 kV Добруджа - Бургас


 

Електроенергийният системен оператор привлече безвъзмездно съфинансиране от финансовия „Механизъм за свързване на Европа” за изграждането на електропровод 400 kV от Добруджа до Бургас. Размерът на безвъзмездните средства е 50% от стойността на проекта.
Общата стойност на проекта е 120 млн. лв. и предвижда изграждането на приблизително 100 километра електропровод 400 kV от п/ст Варна до п/ст Бургас с преносна способност от 1500 MW. Проектът решава основните инфраструктурни нужди за повишаване преносната способност на електропреносната мрежа и за стабилизиране захранването и напреженията в района на град Варна след извеждането от експлоатация на блоковете в ТЕЦ "Варна". Реализацията на електропровода ще доведе до подобряване на сигурността на доставките в региона, интегриране на енергията от възобновяеми източници и осигуряване на доставки на електроенергия от вятърните централи, както в района на Добрич, така и към вътрешността на страната.
Електропроводът е част от Група проекти от общ интерес „Увеличаване на преносната способност на междусистемна връзка между България и Румъния” (известна като коридор „Черно море”), включваща изграждането на още два електропровода на територията на Република Румъния, необходими за реализацията на приоритетния електроенергиен коридор “Север – Юг” и за изграждане на трансевропейската енергийна инфраструктура.
Това е вторият проект на ЕСО ЕАД, който получава безвъзмездно съфинансиране от „Механизма за свързване на Европа“. През 2015 година ЕК одобри безвъзмездно финансиране в размер на 60 милиона лева за изграждане на електропровод 400 kV от п/ст Марица Изток до п/ст Бургас, с дължина 133 километра и преносна способност от 1500 MW.
Проектите за изграждане на електропроводи 400 kV Добруджа-Бургас и Марица Изток - Бургас са част от 10-годишния план за развитие на електропреносната мрежа на Република България и плана за развитие на електропреносната система в Европа на ENTSO-E.
Снимка: dobrich24Вземи линк:

Коментирайте и Вие