Неделя, 14- ти Юли
ГОРЕЩИ НОВИНИ
ЕНЕРГО-ПРО подготвя съоръженията от електроразпределителната мрежа за работа през зимата

ЕНЕРГО-ПРО подготвя съоръженията от електроразпределителната мрежа за работа през зимата


 

ЕНЕРГО-ПРО Мрежи подготвя електроразпределителната мрежа за работа при зимни условия. Както всяка година, екипите на компанията предприеха поредица от мерки за стабилизиране на мрежата след като специалистите извършиха оглед и експертен анализ на съоръженията. Това заяви г-н Момчил Андреев, управител на ЕНЕРГО-ПРО Варна, по време на посещението на министъра на енергетиката г-жа Теменужка Петкова в град Габрово днес, 8.09.2015 г.

Визитата на министър Петкова е част от инициативата на Министерство на енергетиката да провери готовността на електроразпределителните дружества и Електроенергийния системен оператор да посрещнат предизвикателствата на зимата.

По време на  посещението министърът на енергетиката, заедно с екип от експерти, провери състоянието на подстанция „Синкевица“, която електрозахранва част от Габрово и други 11 населени места в близост до града. Подстанцията е съоръжение с ключово значение за енергийната система в областта, тъй като осигурява електричество на над 7000 жители в кварталите Борово и Гачевци, района около МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД, част от центъра на града, Хлебозавод Габрово,  всички учебни сгради на Технически университет – Габрово, както и селата Бойновци, Врабците, Геновци, Горнова могила, Мечковица, Пъртевци, Трънито, Чукилито, Янкула, Бамбово, Славовци.

Подстанция  „Синкевица“ е въведена в експлоатация през 1991 г. Името идва от река „Синкевица“, над която е изградена откритата разпределителна уредба 110 kV. Подстанцията се захранва от два въздушни електропровода 110 кV. Оборудвана е с два силови трансформатора  с обща инсталирана мощност 56.5 MVA (мегаволтампера).

През 2013 г. подстанцията  е телемеханизирана и  преминава на дистанционно управление от диспечерите в Центъра за управление на мрежата. През същата година са монтирани нови елегазови прекъсвачи 110 кV на двата силови трансформатора, като стойността на инвестицията възлиза на 90 000 лв. През настоящата година вече е проведено планираното техническо обслужване на всички съоръжения в подстанцията. Извършен е ремонт и е подновено антикорозионното покритие на силов трансформатор 1 на стойност 13 000 лв.

Функцията на подстанцията е да приема, преобразува и разпределя електрическа енергия. Различните видове електроцентрали генерират електроенергия с високо напрежение, която се пренася по електроразпределителната мрежа и постъпва в подстанциите. Те от своя страна преобразуват енергията от високо на средно напрежение, след което тя се пренася по електропроводи до трафопостовете, а оттам, след още едно преобразуване от средно на ниско напрежение, енергията достига до нашите домове.

Подготовката на електроразпределителната мрежа за есенно-зимния период включва обслужване, обходи, инспекции и огледи на всички съоръжения на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи - 27 подстанции, 98 възлови станции, 11 442 трафопоста, 3512 км кабелни линии средно напрежение (СрН), 6946 км кабелни линии ниско напрежение (НН), 15 018 км въздушни електропроводи СрН, 16 860 км въздушни електропроводи НН на територията на Североизточна България.

Подготовката на мрежата в област Габрово обхваща инспекции и облужване на подстанция „Синкевица“, 1081 трафопоста, 311 км кабелни линии СрН, 430 км кабелни линии НН, 1182 км въздушни електропроводи СрН и 1318 км въздушни електропроводи НН.

До момента на територията, обслужвана от ЕНЕРГО-ПРО Мрежи, са почистени 1245 км трасета на въздушни линии средно и ниско напрежение. Подменени са 10 973 изолатора.  Подменени и новопостроени са 104 железорешетъчни (ЖР) и 1874 бр. стоманобетонни стълба. Долято е близо 20 тона трансформаторно масло, други 40 тона са вложени при ремонти в трансорматорна работилница. На територията на област Габрово са почистени 285 км горски просеки и трасета. Извършени са 1030 км обходи, подменени са 942 броя изолатори. Долято е 2859 литра трансформаторно масло. Екипите на компанията продължават да работят усилено  и през следващите седмици.

Електроразпределителната компания разполага с 393 ремонтни екипа, снабдени с необходимите лични предпазни средства и специализирано оборудване и техника. На територията на област Габрово са постоянно разположени 31 екипа. Дружеството има готовност, при кризисни ситуации, да прегрупира и пренасочи технически екипи и техника към засегнатите райони.

Автомобилният парк е приведен в пълна готовност за зимата. Всички автомобили са оборудвани с GPS системи. Компанията разполага с 410 високопроходими автомобила, 317 екипни автомобила с нормална проходимост и 149 специализирани автомобила – багери, автокранове, автовишки и други. Осигурен е необходимият резерв от материали и складови наличности. Мобилните екипи разполагат с всички необходими комуникационни средства за обмен на информация с центровете за управление на мрежата, както и инструменти, резервни материали и облекло за работа при специфични зимни условия.

Изготвени са специализирани планове за защита при бедствия и аварии на територията на всяка област, обслужвана от ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД, за да се гарантира незабавна реакция при извънредни ситуации. Компанията има установена оперативна връзка с областните и общинските щабове за защита при бедствия.
Снимка: www.energo-pro.bgВземи линк:

Коментирайте и Вие