Четв, 30- ти Май
ГОРЕЩИ НОВИНИ
Европейската комисия одобри програма за транснационално сътрудничество "Дунав" 2014-2020

Европейската комисия одобри програма за транснационално сътрудничество "Дунав" 2014-2020


 


Увеличаване на иновациите и предприемачеството, опазване на природното и културното наследство и ресурсите в региона на река Дунав, подобряване на свързаността и подкрепата за преминаването към нисковъглеродна икономика ще бъдат във фокуса на новата програма за транснационално сътрудничество "Дунав" 2014-2020, одобрена от Европейската комисия на20 август 2015 г.
Програмата ще подкрепя проекти за транснационално сътрудничество в съответствие с приоритетите на Стратегията на Европейския съюз за региона на река Дунав (EUSDR). Териториалният обхват на програмата е идентичен на региона, обхванат от стратегията и включва региони от 9 държави от Европейския съюз (Австрия, България, Хърватска, Чехия, Унгария, Германия (федерални провинции Бавария и Баден-Вюртемберг), Румъния, Словакия и Словения) и 3 държави извън Европейския съюз (Босна и Херцеговина, Сърбия и Черна гора). Молдова и четири области от Украйна (Закарпатска, Ивано-Франковска, Одеска и Черновицка област) също ще могат да участват в програмата с финансиране от страна на Европейския инструмент за съседство (ЕИС). 
Европейският съюз ще инвестира повече от 202 милиона евро от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и 19,8 милиона евро от Инструмента за предприсъединителна помощ (IPA) за транснационални проекти в региона на река Дунав. Проектите ще бъдат съфинансирани до 85% от програмата.
Програмата за транснационално сътрудничество Дунав има четири тематични приоритета:
1. „Иновативен и социално ангажиран Дунавски регион“: насърчаване на иновациите, трансфер на знания и предприемачество;
2. „Околна среда и културно ангажиран Дунавски регион“: Опазване и управление на природното и културното наследство и ресурсите в Дунавския регион;
3. „Подобрена свързаност и енергийна отговорност на Дунавския регион“: разработване на устойчиви и безопасни транспортни системи, насърчаване на енергийната ефективност;
4. „Добре управляван Дунавски регион“: подкрепа за изпълнението на Стратегията на ЕС за Дунавския регион и усъвършенстване на правната и политическа рамка за справяне с основните предизвикателства пред обществото като: политики на пазара на труда, образователни системи, демографски промени и т.н.
Управляващ орган на програмата е Секретариатът за национално икономическо планиране (Office for National Economic Planning) към Министерството на националната икономика на Република Унгария. Структурите по управление на програмата ще бъдат подпомагани от Съвместен секретариат, разположен в Будапеща.
Конференцията за откриване на програмата и обявяване на Първата покана за представяне на проектни предложения ще се състои на 23-24 септември 2015 г. в Будапеща Срокът за регистрация за участие всъбитието е 4 септември 2015 г. 
Преди официалното обявяване на първата покана за проектни предложения, Съвместният секретариат публикува проект надокументите, свързани с поканата, с цел предоставяне на информация за подготовка на проектни предложения от страна на кандидатите.
 
Снимка: i60.tinypic.comВземи линк:

Коментирайте и Вие