Пон, 15- ти Април
ГОРЕЩИ НОВИНИ
Интегрираният план на Генерал Тошево получи положителна оценка

Интегрираният план на Генерал Тошево получи положителна оценка


 

Управляващият орган на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007 – 2013 одобри Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на Генерал Тошево

В Община Генерал Тошево постъпи писмо, с което Министерството на регионалното развитие и благоустройството уведомява Общинска администрация, че Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Генерал Тошево е одобрен от Управляващият орган на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013. Въз основа на това решение, през програмен период 2014 – 2020 Община Генерал Тошево следва да планира и извършва всички благоустройствени, образователни, социални и екологични инициативи и проекти в синхрон с Интергрирания план за градско възстановяване и развитие. По този начин се създават и допълнителни условия за предвидимост и последователност в осъществяването на общинската политика и разходването на публичните средства.
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Генерал Тошево е съвкупност от свързани във времето проекти, действия и инвестиционни намерения. Планът интегрира политики и обединява всички заинтересовани страни за тяхното съвместно провеждане. Той допринася за реализация на визията и стратегията за развитие на града в съответствие с определени приоритети за възстановяване на градските зони или подсистеми на градската среда. Планът е гаранция за успешно участие на Община Генерал Тошево в усвояването на Структурни фондове на Европейския съюз в периода от 2014 до 2020г.
Договорът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за проект „Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие ІІ”, схема BG161РО001/5-03/2013/014 “Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Генерал Тошево“ бе подписан на 20.12.2013 год. между регионалното министерство и Община Генерал Тошево. На 18 март тази година проектният план бе внесен за одобрение в Министерство на регионалното развитие и благоустройството.
Снимка: toshevo.orgВземи линк:

Коментирайте и Вие