Четв, 30- ти Май
ГОРЕЩИ НОВИНИ
Изграждане на 18 броя ветрогенератори в землищата на с. Горичане и с. Раковски

Изграждане на 18 броя ветрогенератори в землищата на с. Горичане и с. Раковски


 

 Областният управител на област Добрич, на основание чл.148, ал.3, т.1 и ал. 4 от Закона за устройство на територията, издава на „НИМЕКС - 2004" ЕООД с ЕИК: 131198809, със седалище и адрес на управление в град Варна, област Варна, район „Приморски", ул.„Генерал Колев" №76, ет.3, ап.6, представлявано от управителя Станислав Георгиев Гочев, Разрешение за строеж № 01/04.11.2015г. за обект : „Изграждане на 18 броя ветрогенератори с БКТП и прилежаща инфраструктура- кабелни линии СрН - 20kV и оптични връзки, свързващи ветрогенераторите, в землищата на с. Горичане, община Шабла и с. Раковски, община Каварна, област Добрич". Със Заповед № ДжС-09-09-1/04. 11.2015г., издадена от Областния управител на област Добрич е одобрен инвестиционен проект за обекта.

     Обектът е разположен на територията на общините Шабла и Каварна.
Снимка: http://www.nimex2004.bg/Вземи линк:

Коментирайте и Вие