Пон, 17- ти Юни
ГОРЕЩИ НОВИНИ
„Изграждане на инфраструктура в нов гробищен парк гр.Каварна“

„Изграждане на инфраструктура в нов гробищен парк гр.Каварна“


 

Изпълнението на обществената поръчка с предмет: “Изграждане на инфраструктура в нов гробищен парк гр.Каварна“ включва изпълнение на изкопни работи, уплътняване на земна основа, носеща основа от трошен камък, бетонова настилка, поставяне на бордюри, полагане на ПВЦ тръби в бетонов кожух.

Прогнозна стойност без ДДС
80000 BGN

Условия при отваряне на офертите
Дата: 01.07.2015 г.  Час: 10:00

http://dobrich24.com/novina/shte-izgrajdat-nov-grobishten-park-v-kavarna/5895


Инвестиционното предложение ще се реализира в ПИ №35064.38.16 по кадастралната карта на гр. Каварна, общ. Каварна, област Добрич. Имотът е общинска собственост и е с площ 40 дка. Намира се североизточно от града на разстояние от около 500 м. от крайните жилищни квартали. Отреждането на ПИ №35064.38.16 по КК на гр. Каварна за изграждане на гробищен парк е съгласно Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и е съгласувано от Директора на Районната инспекция по околната среда гр. Варна с Решение по доклад за ОВОС №7-20/01.09.1993г. 
Снимка: upload.wikimedia.orgВземи линк:

Коментирайте и Вие