Сряда, 19- ти Юни
ГОРЕЩИ НОВИНИ
Каварна започва нов проект, за да стане "привлекателно място за инвестиции”

Каварна започва нов проект, за да стане "привлекателно място за инвестиции”


 

„Каварна привлекателно място за инвестиции” е следващият проект, който морският град се кани да реализира по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ на Република България. Стратегията е част от плана за „Устойчиво развитие на рибарските области“. Стойността на проекта е 76 000 лв и се финансира от Eвропейския фонд за рибарство за програмен период 2007 – 2013 г. Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури и Местна Инициативна Рибарска Група „Шабла-Каварна-Балчик” си сътрудничат за това Каварна да стане притегателен бизнес център до 11 месеца.

Проекта има за цел да допринесе за привличане на външни за територията на Рибарската област инвестиции, както и промотиране и повишаване на информираността за възможностите за инвестиции и туризъм в рибарската област.

В рамките на дейностите по изпълнението му се включват демонстрационен тур за представителите на специализираните туристически и масови медии от България и чужбина. Фокусът на тура ще е върху запознаване на възможностите за инвестиции и туризъм в рибарската област. Част от мерките по проекта ще е и организирането и провеждането на фестивал на фойерверките, който трябва да промотира рибарската област Шабла- Каварна-Балчик в качеството си на забавна културна проява. Фестивалът ще се проведе в продължение на два дни и включва фойерверки и музикална част.

Задължително ще се работи и по популяризирането на фестивала и проекта, за да се обхване възможно най-голяма територия, на която да се разпространяват информация за проекта и предстоящото събитие. Това според партньорите ще привлича възможно най-широк кръг участници и публика.

Според първоначалните очаквания проектът ще създаде условия за привличане на външни за територията инвестиции, ще повиши информираността за възможностите за инвестиции и туризъм на българските и чуждестранни граждани в Рибарската област чрез публикации в специализирани туристически и масови медии. Друго, за което случването му ще допринесе според инициаторите му е, че ще се увеличат инвестиционните възможности, чрез обогатяване на туристическия потенциал и включването на младите хора в областта. Ако това стане факт няма да има никакви пречки за обогатяване на културния живот на рибарската област и популяризирането й чрез изграждане на общ имидж на областта Шабла – Каварна – Балчик.
 
 

Вземи линк:

Коментирайте и Вие