Сряда, 19- ти Юни
ГОРЕЩИ НОВИНИ
КЗК наложи санкция от 14 422 770 лв. на "Енерго-Про Продажби" АД

КЗК наложи санкция от 14 422 770 лв. на "Енерго-Про Продажби" АД


 

Комисията за защита на конкуренцията наложи санкция от 14 422 770 лв. на "Енерго-Про Продажби" АД за злоупотреба с господстващо положение на пазара на обществено снабдяване с електрическа енергия на потребители, находящи се на лицензионната му територия. Сумата представлява 0,5% от приходите на дружеството от от обществено снабдяване с електрическа енергия. Според КЗК поведението на "Енерго-Про Продажби" АД може да предотврати, ограничи или наруши конкуренцията и да засегне интересите на потребителите посредством необоснован отказ от доставка на електрическа енергия. Доставчикът третира неравноправно  „Готар Инвестмънт“ ООД спрямо останалите потребители на електрическа енергия на територията на индустриална зона гр. Нови Пазар.
През периода на нарушението, който е с продължителност от приблизително шест  години, господстващото предприятие отказва създаване на индивидуална партида и обществено снабдяване с електрическа енергия на „Готар Инвестмънт“ ООД, докато в същото време го осигурява на другите потребители на територията на индустриална зона гр. Нови Пазар, които технически се снабдяват по аналогичен начин. Последното представлява неравноправно третиране на конкретния клиент спрямо останалите, тъй като по отношение на всички са валидни еднакви инфраструктурни условия.
КЗК постанови в срок от един месец "Енерго-Про Продажби" АД да открие самостоятелна партида и да предприеме незабавно всички необходими действия за ефективното снабдяване на „Готар Инвестмънт“ ООД е ел. енергия.
Снимка: vnews.bgВземи линк:

Коментирайте и Вие