Събота, 18- ти Май
ГОРЕЩИ НОВИНИ
КЗК отмени като незаконосъобразно решение на Директора на „Североизточно държавно предприятие“

КЗК отмени като незаконосъобразно решение на Директора на „Североизточно държавно предприятие“


 

КЗК отмени като незаконосъобразно решение на Директора на „СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ“ - ДП ШУМЕН за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка, чрез покупка, при четиригодишен финансов лизинг на: Позиция № 1 - 1 (един брой) неупотребяван автомобил, с технически параметри - съгласно техническите изисквания на възложителя по приложена техническа характеристика с висока проходимост, 4 врати, 5 места, задвижване тип „4x4“ и открито товарно отделение, с възможност за ползване на данъчен кредит и Позиция № 2 - 1 (един брой) неупотребяван автомобил, с технически параметри - съгласно техническите изисквания на възложителя по приложена техническа характеристика с висока проходимост, 4 врати, 5 места, задвижване тип „4x4“ за нуждите на Централно управление и Териториалните поделения на „Североизточно държавно предприятие" ДП Шумен.“
Съгласно изискванията на закона възложителят няма право да включва в решението, обявлението или документацията условия и изисквания, които дават предимство или необосновано ограничават участието на лица в обществените поръчки. В случая възложителят  дава предимство на дистрибуторите на автомобили с определена марка.
Поради това КЗК отменя решението за откриване на процедурата.
Снимка: s3.bgregistar.comВземи линк:

Коментирайте и Вие