Четв, 30- ти Май
ГОРЕЩИ НОВИНИ
 Мащабна инвестиция във ферма за бройлери подготвят в село Василево, общ.Генерал Тошево

Мащабна инвестиция във ферма за бройлери подготвят в село Василево, общ.Генерал Тошево


 

Мащабна инвестиция във ферма за бройлери подготвят в село Василево, общ.Генерал Тошево. За целта, фирмата инвеститор е закупила терен в селото, на който върху площ от 32,524 дка са разположени стопански постройки (бивша птицеферма), които ще претърпят цялостно обновяване и привеждане във вид, подходящ за съвременно отглеждане на бройлери.


Поредна инвестиция за пример в селата от община Генерал Тошево
 
През последните няколко години в община Генерал Тошево са изградени и предстои да бъдат пуснати в експлоатация свинекомплекс за 35 000 прасета в село Дъбовик и село Къпиново, както и кравеферма за 2 000 дойни крави край село Красен. Освен тях, в града от няколко години функционира и модерен мелничен комплекс. Целесъобразна инвестиция и нови работни места в селото

В проектните данни на инвестицията за първия етап са заложени модернизиране на съществуващата база с изграждане на изцяло нови постройки, административна сграда, инженерна инфраструктура (хладилна камера, екарисаж, дезинфекционна площадка), торохранилище и ограждения, отговарящи на действащите нормативни изисквания в Република България. Озеленяването и проектния терен са организирани и моделирани така, че насипите от изкопните дейности да формират захълмявания, който ще имат ветрова и санитарно-охранителна функция.
Общият капацитет на птицефермата ще бъде 30 600 броя птици, като се очаква при пускане на обекта в експлоатация да бъдат открити нови работни места в село Василево и съседните му села.
 
Инвеститорът се ангажира вторият етап да бъде равностоен на първия, като с неговото завършване птицефермата ще разшири обема си на работа и ще бъде разположена вече върху площ от 61,785 дка.


Екологично съобразени дейности в отглеждането на бройлери
 
При извършване на дейностите по инвестиционното предложение не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат отрицателно въздействие върху защитените зони, флората и фауната в района.

http://abv-selo.bg/bg/Mashtabna_investitsiya_vyv_ferma_za_broyleri_podgotvyat_v_selo_Vasilevo_obsht_General_Toshevo-p671
Снимка: www.sautodv.ruВземи линк:

Коментирайте и Вие