Пон, 17- ти Юни
ГОРЕЩИ НОВИНИ
Министерски съвет даде едно от най-високите места на Община Генерал Тошево според кредитния рейтинг

Министерски съвет даде едно от най-високите места на Община Генерал Тошево според кредитния рейтинг


 

Министерски съвет определи кредитния рейтинг на общините в Република България. За трета поредна година Община Генерал Тошево е класирана сред първите, като заема престижното 6-то място от 264 общини. Това се казва в постановление, публикувано в „Държавен вестник” и обнародвано на 11 юли.
Оценката за Тошево е дадена след определяне на условията, критериите и реда за финансово подпомагане на общините през 2014 г. за достъпа им до финансиране от Фонда за органите на местното самоуправление в България „ФЛАГ“ – ЕАД, Интегралния показател за Генерал Тошево в периода 2011 – 2013 година е 44, 99 %. С по-голям показател са единствено морските общини, в които структуроопределящ отрасъл е туризма.

В сравнение с 2013 година, Община Генерал Тошево бележи ръст от 2 пункта, от 8-мо на 6-то място, или 3, 09 % по висока интегрална оценка, базираща се основно на постъпленията в местния бюджет, изпълнението на данъчните и неданъчните приходи, съотнесени към населението.
 

Вземи линк:

Коментирайте и Вие