Четв, 30- ти Май
ГОРЕЩИ НОВИНИ
Млекопреработвателно предприятие иска да строи в Балчик столично дружество

Млекопреработвателно предприятие иска да строи в Балчик столично дружество


 

Млекопреработвателно предприятие с капацитет 15 тона мляко дневно има намерение да строи в Балчик столично дружество. Предвижда се да бъде изградено в промишлената зона на площ от около 2 декара, да има и търговска част за продажба на продукти от кра­ве, ов­че, ко­зе и би­вол­с­ко мля­ко, си­ре­не, ка­ш­ка­вал, ма­с­ло и друг асортимент. Базата ще се захранва от га­зо­п­ре­но­с­на­та мре­жа на града. За реализацията на инвестиционното предложение е постъпило искане в Ре­ги­о­нал­на­та ин­с­пе­к­ция по окол­на­та сре­да и во­ди­те – Вар­на за преценяване нуждата от оценка на въздействието върху околната среда. Ек­с­пер­т­ни оцен­ки на ана­ло­ги­ч­ни обе­к­ти по­ка­з­ват, че ня­ма да ока­же не­га­ти­в­но вли­я­ние вър­ху околната среда. Все още се изчакват разрешения от различни институции, затова инвеститорите не пожелаха да кажат кога ще отвори предприятието и колко работни места ще бъдат разкрити.

http://bnr.bg/varna/post/100582001/mlekoprerabotvatelno-predpriatie-iska-da-stroi-v-balchik-stolichno-drujestvo 
Снимка: www.bulgarian-offers.comВземи линк:

Коментирайте и Вие