Четв, 30- ти Май
ГОРЕЩИ НОВИНИ
МРРБ обяви нови търгове за наем на четири плажа в областта

МРРБ обяви нови търгове за наем на четири плажа в областта


 


1. Част 1 от “Дуранкулак”, находящ се в община Шабла, област Добрич, индивидуализиран с точки от № 1001 до № 1035 и дължина на бреговата линия 135 м, съгласно специализирана карта на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от ЗУЧК, приета от Агенцията по геодезия, картография и кадастър с Протокол № 3/13-14.02.2013 г. Активната плажна площ по смисъла на § 1, т. 5 от Допълнителните разпоредби на ЗУЧК е в размер на 5 034 кв. м и принадлежности, с граници на морския плаж, определени чрез преки геодезични измервания по реда на чл. 6, ал. 6 от ЗУЧК. 
Търгът ще се проведе на 16.06.2015 г. от 15.00 часа в сградата на МРРБ.
Начална годишна наемна цена на обекта – 3 853 (три хиляди осемстотин петдесет и три) лева, без ДДС.
Срок на наемното отношение – пет години.
Цена на тръжната документация – 500.00 (петстотин) лева, с включен ДДС.
Изискванията към кандидатите са описани в тръжна документация, която може да бъде получена в стая № 223, етаж ІІ-ри в сградата на МРРБ, всеки работен ден от 09.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.30 ч., срещу документ за платена цена по сметка на МРРБ- IBAN: BG 86 BNBG 9661 3000 166 301, BIC: BNBGBGSD. 
Заявления за участие в търга се приемат в стая № 223, етаж ІІ-ри в сградата на МРРБ до 16.30 ч. на 15.06.2015 г. (включително). 
Оглед на обекта – свободен.
Телефони за информация относно търга: 02/94 05 316; 02/94 05 318. 
 
2. Част 4 от “Добруджа”, находящ се в община Шабла, област Добрич, индивидуализиран с точки от № 4001 до № 4032 и дължина на бреговата линия 135 м, съгласно специализирана карта на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от ЗУЧК, приета от Агенцията по геодезия, картография и кадастър с Протокол № 3/13-14.02.2013 г. Активната плажна площ по смисъла на § 1, т. 5 от Допълнителните разпоредби на ЗУЧК е в размер на 5 125 кв. м и принадлежности, с граници на морския плаж, определени чрез преки геодезични измервания по реда на чл. 6, ал. 6 от ЗУЧК. 
Търгът ще се проведе на 16.06.2015 г. от 12.00 часа в сградата на МРРБ.
Начална годишна наемна цена на обекта – 4 315 (четири хиляди триста и петнадесет)лева, без ДДС.
Срок на наемното отношение – пет години.
Цена на тръжната документация – 500.00 (петстотин) лева, с включен ДДС.
Изискванията към кандидатите са описани в тръжна документация, която може да бъде получена в стая № 223, етаж ІІ-ри в сградата на МРРБ, всеки работен ден от 09.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.30 ч., срещу документ за платена цена по сметка на МРРБ- IBAN: BG 86 BNBG 9661 3000 166 301, BIC: BNBGBGSD. 
Заявления за участие в търга се приемат в стая № 223, етаж ІІ-ри в сградата на МРРБ до 16.30 ч. на 15.06.2015 г. (включително). 
Оглед на обекта – свободен.
Телефони за информация относно търга: 02/94 05 316; 02/94 05 318. 
 
3. Част 3 от “Каварна”, находящ се в община Каварна, област Добрич, индивидуализиран с точки от № 3001 до № 3027 и дължина на бреговата линия 196 м, съгласно специализирана карта на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от ЗУЧК, приета от Агенцията по геодезия, картография и кадастър с Протокол № 4/14-15.02.2013 г. Активната плажна площ по смисъла на § 1, т. 5 от Допълнителните разпоредби на ЗУЧК е в размер на 11 846 кв. м и принадлежности, с граници на морския плаж, определени чрез преки геодезични измервания по реда на чл. 6, ал. 6 от ЗУЧК. 
Търгът ще се проведе на 16.06.2015 г. от 10.00 часа в сградата на МРРБ.
Начална годишна наемна цена на обекта – 12 753 (дванадесет хиляди седемстотин петдесет и три) лева, без ДДС.
Срок на наемното отношение – пет години.
Цена на тръжната документация – 500.00 (петстотин) лева, с включен ДДС.
Изискванията към кандидатите са описани в тръжна документация, която може да бъде получена в стая № 223, етаж ІІ-ри в сградата на МРРБ, всеки работен ден от 09.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.30 ч., срещу документ за платена цена по сметка на МРРБ- IBAN: BG 86 BNBG 9661 3000 166 301, BIC: BNBGBGSD. 
Заявления за участие в търга се приемат в стая № 223, етаж ІІ-ри в сградата на МРРБ до 16.30 ч. на 15.06.2015 г. (включително). 
Оглед на обекта – свободен.
Телефони за информация относно търга: 02/94 05 316; 02/94 05 318. 
 
4. “Тузлата”, находящ се в община Балчик, област Добрич, индивидуализиран съгласно специализирана карта на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от ЗУЧК, приета от Агенцията по геодезия, картография и кадастър с Протокол № 4/14-15.02.2013 г. с активна плажна площ по смисъла на § 1, т. 5 от Допълнителните разпоредби на ЗУЧК в размер на 
5 084 кв. м и принадлежности, с граници на морския плаж, определени чрез преки геодезични измервания по реда на чл. 6, ал. 6 от ЗУЧК. 
Търгът ще се проведе на 16.06.2015 г. от 12.30 часа в сградата на МРРБ.
Начална годишна наемна цена на обекта – 2 616 (две хиляди шестстотин и шестнадесет) лева, без ДДС.
Срок на наемното отношение – пет години.
Цена на тръжната документация – 500.00 (петстотин) лева, с включен ДДС.
Изискванията към кандидатите са описани в тръжна документация, която може да бъде получена в стая № 223, етаж ІІ-ри в сградата на МРРБ, всеки работен ден от 09.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.30 ч., срещу документ за платена цена по сметка на МРРБ- IBAN: BG 86 BNBG 9661 3000 166 301, BIC: BNBGBGSD. 
Заявления за участие в търга се приемат в стая № 223, етаж ІІ-ри в сградата на МРРБ до 16.30 ч. на 15.06.2015 г. (включително). 
Оглед на обекта – свободен.
Телефони за информация относно търга: 02/94 05 316; 02/94 05 318. 
 
Снимка: www.balcic.euВземи линк:

Коментирайте и Вие