Неделя, 14- ти Април
ГОРЕЩИ НОВИНИ
МРРБ търси консултанти по договорите за прединвестиционни проучвания за 14 обособени територии

МРРБ търси консултанти по договорите за прединвестиционни проучвания за 14 обособени територии


 


Министерството на регионалното развитие и благоустройството обяви открита процедура за възлагане на обществена поръчка  с предмет:  „Консултантски услуги за осигуряване на качеството, контрол и текущо подпомагане във връзка с дейностите по изпълнение на договорите за Регионални прединвестиционни проучвания за обособените територии, обслужвани от ВиК операторите „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас, „ВиК“ ООД, гр. Варна, „ВиК“ ЕООД, гр. Видин, „ВиК“ ООД, гр. Враца, „ВиК“ ЕООД, гр. Добрич, „ВиК“ ООД, гр. Кърджали, „ВиК“ ООД, гр. Перник, „ВиК“ ЕООД, гр. Пловдив, „ВиК“ ООД, гр. Русе, „ВиК“ ООД, гр. Силистра, „ВиК“ ООД, гр. Сливен, „ВиК“ ЕООД, гр. Стара Загора, „ВиК“ ООД, гр. Шумен, „ВиК“ ЕООД, гр. Ямбол“. 
При изпълнение на обществената поръчка избраният изпълнител ще извършва дейности по мониторинг на текущото изпълнение на дейностите и поддейностите по РПИП и спазване на план-графика, преглед, коментари, препоръки и контрол на техническото качество на резултатите от изпълнението на дейностите и др.
Срокът за получаване на оферти изтича на 15.01.2016 г.
Документацията за обществената поръчка и приложенията към нея са качени на сайта на МРРБ, раздел „Профил на купувача“ и са достъпни на http://sp.mrrb.government.bg/Ch14al1/0515128/Forms/AllItems.aspx
 
 
Снимка: sg.stroitelstvo.infoВземи линк:

Коментирайте и Вие