Четв, 30- ти Ноември
ГОРЕЩИ НОВИНИ
На 03 април 2015 г. община Балчик подаде искане за кредит в размер на 491 991.67 лева от фонд ФЛАГ

На 03 април 2015 г. община Балчик подаде искане за кредит в размер на 491 991.67 лева от фонд ФЛАГ


 

Предназначението на исканото кредитиране е финансиране на бъдещи допустимите разходи при изпълнението на проект „Черноморски велосипед - диверсифициране на туристическите услуги в трансграничния регион Констанца - Балчик, чрез велосипеди – BSB“. Проектът е финансиран в рамките на Програма за европейско териториално сътрудничество „Румъния – България 2007 – 2013 г.“, приоритетна ос 3 „Икономическо и социално развитие“, операция 3.1 „Подкрепа на трансграничното бизнес сътрудничество и популяризиране идентичността и имиджа на района“. 
През последните години община Балчик е реализирала проекти, финансирани напълно или частично от предприсъединителните инструменти ФАР и ИСПА, като има и одобрени проекти по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013 г.“, Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“, Програма за европейско териториално сътрудничество Румъния – България и Оперативна програма „Административен капацитет 2007 – 2013 г.“. Общината е ползвала кредити от ФЛАГ за изпълнение на проекти по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013 г.” и Програма за развитие на селските райони.  
 
Снимка: www.359hoteli.comВземи линк:

Коментирайте и Вие